Kundberättelse

Digital ingång direkt till hälsocentralen

Våren 2021 tog Region Västernorrland hjälp av Platform24 för att ge sina invånare en central digital ingång till vården som komplement till kontakt via enbart telefon.

Kategori

Region

Plats

Sverige

Tjänst

Primary care

HC Centrum i Sundsvall – pionjär i Västernorrland med digital ingång direkt till hälsocentralen

Våren 2021 tog Region Västernorrland hjälp av Platform24 för att ge sina invånare en central digital ingång till vården som komplement till kontakt via enbart telefon. I samband med det fick HC Centrum i Sundsvall chansen att erbjuda sina över 13 000 listade patienter en digital ingång direkt till hälsocentralen. HC Centrum har sedan tidigare erbjudit sina patienter att genomföra vissa ärenden via videochatt men enligt Malin Nilsson, enhetschef för HC Centrum, var det nu läge att ta ytterligare ett steg i att digitalisera vårdresan.

”Vi behövde prova nya arbetssätt för att effektivare kunna ta hand om en åldrande befolkning men med samma personalstyrka som tidigare”

Malin Nilsson

Hur fungerar den digitala entren?

Sedan april 2021 har hälsocentralen en länk på 1177 (primärvården online) som tar patienterna till den digitala lösningen som levereras av Platform24. När patienterna ringer HC Centrum får de som har mobilt bank-id en uppmaning att välja den digital ingången. Först får patienten svara på frågor om sitt ärende och det görs en automatisk guidning till rätt vårdnivå. Utifrån sitt behov guidas patienten rätt. Nära en fjärdedel av de som valt den digital ingången till vården blir hänvisade till ett automatiskt skapat egenvårdsråd, resterande tas vidare till en digital chatt med sjuksköterska för vidare hantering av ärenden. De patienter som får egenvårdsråd kan också välja att gå vidare och chatta med en sjuksköterska på hälsocentralen. Sjuksköterskan kan ta ärenden vidare till digitalt möte med läkare eller fysioterapeut vid behov. Kräver ärendet ett fysiskt möte bokas ett sådant in. 

Enligt Malin syns en tydlig trend att fler och fler väljer den digitala lösningen för att komma i kontakt med hälsocentralen. Malin konstaterar att i takt med att de digitala ärendena blir fler så har tiden sjuksköterskorna tillbringar i telefon minskat.

Vi använder Platform24 som en digital bedömningsmottagning. Den har hjälpt oss att uppfylla vårdgarantin mot våra patienter. Alla ärenden där en sköterska bedömer att patienten behöver komma i kontakt med en läkare läggs över i plattformen där patienterna får stå i en drop-in kö i vilken läkarna hanterar de patienter med högst prioritet först. Innan vi använde plattformen kunde det hända att akuta ärenden kunde bli behandlade i slutet av dagen – nu behandlas ärendena i turordning utifrån hur akuta de är.

Malin Nilsson, Region Västernorrland

Press picture, Malin Nilsson.

Platform24 sparar tid både för vårdpersonal och patient

Platform24:s lösning hjälper personalen på hälsocentralen att göra en inledande bedömning och i många fall behandlas och avslutas ärendena digitalt i plattformen vilket sparar mycket tid för både patient och vården. Redan från början kunde personalen på hälsocentralen se en minskad arbetsbelastning då en fjärdedel av de ärenden som valt den digitala ingången är nöjda med de egenvårdsråd de får och väljer att inte gå vidare med ett möte. Det sparar tid för sjuksköterskorna att inte sitta i telefonen i onödan och frigör tid för patienter med större vårdbehov. Lösningen sparar också in på onödiga besök. Det kan till exempel handla om ett möte som syftar till att bedöma om en remiss till labbprovtagning behövs. Den bedömningen kan nu göras digitalt och remiss skickas till labbet. Mötet med läkaren kan då bokas när labbresultatet kommit.

– Vi gjorde en testhelg på primärvårdsjouren för att se hur många av de fall som sker på jourtid kan utföras digitalt. Testhelgen visade att hela 75 procent av ärendena sköttes digitalt, säger Malin.

Införandet av Platform24 har flerdubblat antalet behandlade patienter

Det nya digitala arbetssättet som Platform24 fört med sig har lett till ett mycket effektivare arbetsflöde för sjuksköterskorna. Från att inledningsvis kunna hantera strax under tio besök om dagen per sjuksköterska kan man idag hjälpa 30 patienter per sjuksköterska. Antalet läkarbesök i veckan ökade med över 70 procent. 

Den nya digitala ingången till hälsocentralen har också inneburit en större frihet för vårdpersonalen. Sjuksköterskorna kan till exempel jobba hemifrån ibland. Malin anser att lösningen via Platform24, som gör att personalen inte platsberoende, är en förbättrad arbetssituation som också är ett sätt för dem att vara en attraktiv arbetsgivare.   

– När vi fick Platform24 blev allt lättare för sköterskorna. När vi sitter i telefonen vet vi inte vad som kommer in. I plattformen kommer ärenden in och kategoriseras – den som är mest sjuk hamnar först i kön. Som sköterska känner man att tiden går till den som behöver den mest här och nu, säger Malin.

Malin berättar att nu när personalen har använt lösningen över en tid vill de absolut inte återgå till hur det varit tidigare.

“Jag fick kontakt via chat med en läkare och han gav mig bra hjälp, mycket trevlig”

“Väldigt smidigt med appen”

“Enkelheten att få ett sms med länk”

“Snabbt, effektivt och informativt. Tid bokat under 10 minuter via chat”

“Systemet är väldigt enkelt och lätt att arbeta med” 

”Ger oss verktyg att kunna lägga över ärenden till läkare för bedömning”

Den digital lösningen är uppskattad av både patienter och personal

Den digitala ingången har också varit en omställning för många patienter – en uppskattad sådan. Hälsocentralen har fått bra respons från patienterna i plattformen och de ligger på 4 av 5 möjliga när det kommer till patientnöjdhet i den digitala ingången. HC Centrums egna enkät till patienterna visar att majoriteten tycker att det gått snabbt och är nöjda och att patienterna anser att det är “extremt enkelt” till “mycket enkelt” att få den hjälp de ville ha.

– Det är inte enbart vi i vården förändrar vårt arbetssätt – det blir ett nytt tillvägagångssätt även för patienterna. Största utmaningen har varit att övertyga patienterna att den digitala ingången är den effektivaste ingången till vården. När man som patient har en vana att uträtta sina vårdärenden fysiskt tar det ett tag att ställa om sig att känna sig trygg med att många vårdärenden går att sköta digitalt, säger Malin.

Med Platform24 fördubblades antal patienter som behandlas

– Vi har haft en god tillgänglighet trots att vi ibland haft oförutsedd frånvaro. I vanliga fall kan man på en akutmottagning ta emot två patienter i timmen – via plattformen har vi kunnat ta emot upp till fem patienter i timmen. En fördubbling som skett utifrån att vi kan jobba effektivare med Platform24 med samma höga kvalitet på den vård vi ger, fortsätter Malin.

De som använder den digitala ingången mest är kvinnor mellan

20-59

Det är bra när patienterna är triagerade, det hjälper oss ge patienterna rätt vård i rätt tid

Malin Nilsson

Region Västernorrland

Smidigt samarbete med Platform24

Malin upplever att stödet från Platform24 i form av användandet av systemet och dess funktioner har fungerat smidigt och varit uppskattat bland personalen. Under implementeringen av lösningen har Platform24 utbildat kollegor på HC Centrum att bli så kallade superusers – dessa superusers har enligt Malin varit till stor hjälp under resans gång då de i den dagliga verksamheten funnits på plats när en fråga uppkommit.

Malin hoppas att digitala ingången på sikt blir de patienternas naturliga första alternativ för kontakt med vården. I framtiden kommer lösningen per automatik att triagera patienterna direkt till rätt vårdnivå, något som effektiviserar vårdärendena för både personalen och patienterna ytterligare.

Malin Nilssons fyra tips till andra aktörer som funderar på digitala ingångar till vården:

  • Välj en plattformsleverantör med en flexibel lösning som ser till helheten – den ska vara lätt att använda både för patienter och för personal. Det ska finnas möjlighet för flera olika yrkeskategorier att jobba i systemet och den måste ha en patientsäker triagering.
  • Sätt igång! Det spelar ingen roll hur mycket vi förbereder oss – man lär sig på vägen när man sätter igång. Det är inte så stort steg att ta.
  • Se till att informera patienterna och hjälp dem att bli mer digitala.
  • Ha gott om tid och se till att det finns teknisk hjälp att tillgå. Vi på HC Centrum hade så kallade superanvändare som utbildats av Platform24 vilka var tillgänglig att hjälpa de som jobbar i plattformen. Den medicinska kompetensen finns men arbetssättet behöver tränas upp. 

Fler kundberättelser

Vi täcker – och sammakopplar – alla vårdkedjor.

Vad kan vi göra för dig?

Hitta vägen till lägre kostnader
och förbättrade patientupplevelser