Patientresan

Virtuell vård + egenmonitorering
Smidiga och sömlösa patientresor, med akuta och kroniska flöden i samma plattform.

All vård på en plats
– för smidiga patientresor

Föreställ dig att det fanns ett sätt att få en personlig vårdupplevelse, där relevant vårdgivare ständigt är tillgänglig, oberoende av tid och dag. Med Platform24 kan du erbjuda individanpassade patientresor, som möter både plötsliga vårdbehov och behandling av kroniska tillstånd. Allt i ett och samma gränssnitt.
Låt oss visa dig hur vi förverkligar detta!