Webinars och Evenemang

Här finner du information om våra kommande evenemang och kan se våra föreläsningar från tidigare events.

CONFERENCE

Vitalis – Egenmonitorering
21 november 2023

7A Posthuset, Stockholm

I omställningen till en verkligt nära och personcentrerad vård behöver sjukhusens, primärvårdens och den kommunala hälso- och sjukvårdens roller utvecklas.