En ingång till all vård – för patient och vårdgivare

Vårt mål är en enklare och tryggare vardag – för både patienter och vårdpersonal.

Därför bygger vi digitala plattformar för en integrerad resa genom hela vården – för förbättrad tillgänglighet, säkerhet och effektivitet.

Vald av 50+ kunder

Behärska de grundläggande principerna

genom att erbjuda en skalbar,
kompatibel och supersäker kärna.

Kompatibel

  • MDR-certifierad
  • Datahantering i enlighet med GDPR
  • ISO 9001- och ISO 14001-certifierad
  • Tillgänglighetsarbete mot WCAG AA 2.1

Mycket säker

  • 100% EU-ägd och belägen infrastruktur
  • Säkerhetsnivå 3 enligt OWASP ASVS

~9m

Interaktioner online

> 1500

Framgångsrika implementeringar av vårdenheter

>11 m

Försäkrade liv

Förbättrar livet för patienter, vårdgivare och läkare: Designad för alla

”Varje dag arbetar vi för att förbättra livet för både patienter och läkare.”

Patientengagemang genom egenmakt

Vår plattform för patientengagemang ger patienten kontroll i en digital miljö, förbättrar klinikens arbetsflöden och ökar tillgängligheten, den medicinska säkerheten och effektiviteten.

Skapa fantastiska arbetsdagar

Vi ser framför oss en värld där läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare stärks av tekniken, inte ersätts av den. Vårt mål är att möjliggöra AI-precision samtidigt som vi behåller en mänsklig touch, så att läkare kan fokusera på det de gör bäst: att praktisera medicin.

Spetskompetens inom virtuell vård och lösningar för patientengagemang.

Bygg digitala plattformar för integrerade vårdkedjor inom hälso- och sjukvården

Verkliga effekter

Avancera sjukvården: Uppnå det fyrdubbla målet med digital expertis

Förbättrad effektivitet

Våra smarta lösningar för självbetjäning och automatisering gör det möjligt för patienter att hantera administrativa uppgifter på egen hand. Detta sparar tid, utökar supportnätverket och driver kostnadseffektivitet.


3x

Ökad effektivitet för sjuksköterskor jämfört med icke-digital hantering

Bättre patientupplevelser

Ge patienterna en heltäckande digital vårdplattform som ger större kontroll och färre kontaktpunkter. Vi erbjuder en enda ingång till all vård, vilket ger en enastående patientupplevelse.


4.6/5

Resultat för patientnöjdhet

Förbättrad tillgång och kvalitet

Vår enhetliga digitala lösning, som bygger på gedigen medicinsk expertis, ökar både tillgängligheten och säkerheten, samtidigt som den säkerställer att förstklassig sjukvård alltid är tillgänglig – var som helst och när som helst.


24/7/365

Möjlighet att hålla vården tillgänglig hela tiden

Med vårdgivaren i åtanke

Vårt digitala verktyg minskar stressnivån hos personalen genom att effektivisera arbetsflöden och minimera den administrativa bördan. Vi prioriterar användarupplevelsen och erbjuder intuitiva gränssnitt för att stärka vårdkvalitén hos vårdgivare.


> 96%

nöjdhet bland personalen

Marknader

Kundberättelser

Vad säger våra kunder om Platform24?

Compliance

Vi tar det på allvar.

MDR-certifierad

OWASP

Grunden för vårt säkerhetsarbete är OWASP:s Application Security Verification Standard v4.0 (ASVS). Platform24 har valt att fokusera på efterlevnad av nivå 3-kraven enligt ASVS.

GDPR, ISO 9001 och ISO 14001

Vi hanterar all vår data i enlighet med GDPR-reglerna. Platform24 Healthcare AB är också certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är ett företag som sätter sina kunder i centrum. Något du också kommer märka när du är i kontakt med oss.