Anpassning

Vi integrerar och ansluter till alla typer av lösningar och anläggningar.

Importera, exportera och synkronisera data med andra system.

Dra nytta av ekosystemet

Vi erbjuder fullt flexibla integrationer, agnostiska för kundens systemtyper.

Utvalda standardanvändningsfall

Vanliga integrationer i patientappen

  • Patientgodkännande
  • Betalning

Other integrations

  • Anamnes
  • Laboratoriedata eller röntgendata
  • Analys

Vanliga integrationer för läkare

  • Personalgodkännande
  • Smart EHR/UI-integration
  • Schemaläggning
  • Export av medicinska journaler