Self Service

Erbjud en hög nivå av patientvård samtidigt som du sparar både tid och resurser med vår support för självbetjäning och automatisering.

Effektiv leverering av sjukvård med självbetjäningsverktyg

Lägg mindre tid på administration

Få rätt patienter, på rätt tidpunkt, till de rätta resurserna

  • Förenkla schemaläggning och ombokning av möten
  • Se till att rätt patienter är inbokade för vård
  • Hänvisa patienter till lämplig nivå av tillgänglig vård

Öka patientengagemanget

Genom att ge patienterna möjlighet att själva hantera olika aspekter av sin vårdresa kan du:

  • Minska den administrativa bördan: Effektivisera administrativa processer.
  • Aktivera patienterna: Uppmuntra patienterna att aktivt hantera sin vårdresa.
  • Minska väntetiderna: Frigör tid för vårdpersonalen att ta hand om patienter med komplexa vårdbehov.

Automatisera rutinmässiga administrativa uppgifter genom att låta patienterna utföra dem själva – var de än befinner sig

Snabb och medicinskt säker vård genom självbetjäning

Vår triagelogik bygger på etablerade nationella triageprotokoll och är under ständig utveckling och förbättring.

Byggstenar som kan anpassas till dina affärsbehov.

Vi vet att olika organisationer har unika krav på medicinska frågeformulär, triageverktyg och patienthantering. Därför erbjuder vi både standardiserat och medicinskt validerat innehåll som överensstämmer med nationella protokoll.

Vi ger dig flexibiliteten att anpassa eller skapa dina egna formulär för att uppfylla dina specifika behov, samt möjligheten att skapa dina egna riktlinjer och patienthanteringsmekanismer.

  • Ändra, anpassa eller skapa egna formulär
  • Bygg din egen affärslogik