Blog

Här kan du läsa intressanta blogginlägg om vårt företag.

Mest lästa

Vad är det som håller tillbaka egenmonitorering i Sverige?

År 2050 kommer antalet personer som är över 85 att fördubblas jämfört med idag. Vi måste agera idag för att klara av den utmaning som detta innebär för framförallt hälso- och sjukvården imorgon.

Läs artikeln här