april 15, 2024

Platform24s värdefulla regionala kundgruppsträffar

april 15, 2024

Platform24 är stolta över att regelbundet arrangera regionala kundgruppsträffar, där regionerna får samlas för att diskutera ämnen såsom bland annat förändringsledning, digital omställning och hur målsättning ska göras. Eftersom Platform24 finns i 19 av 21 regioner är dessa träffar ett fantastiskt tillfälle för diskussion och utbyte av viktiga erfarenheter.

Platform24 anordnar digitala kundgruppsträffar en gång i kvartalet, och fysiska träffar en gång om året. Vi gör detta för att vi vill uppmuntra till informationsutbyte, och tror att vi kan skapa bättre vård för patienter och bättre arbetsmiljö för vårdpersonal när vi lär oss av varandra.

Regionerna fortsätter att satsa på digitalisering 2024

Under den senaste träffen, som ägde rum den 6 februari 2024, deltog flera regioner, inklusive Gävleborg, Norrbotten, Västra Götalandsregionen, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Halland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen samt Inera. 

Samtliga regioner som deltog planerar att investera lika mycket eller mer i digitalisering under 2024 än tidigare år. Denna enighet kring att fortsätta satsa på digitalisering visar tydligt på branschens engagemang för att nyttja teknologins potential för att leverera en bättre vårdupplevelse. 

Diskussionerna fokuserade på den pågående utvecklingen inom regionerna och Sverige som helhet. Västra Götalandsregionen (VGR) delade med sig av sin framgångsrika resa inom egenmonitorering. Därefter lyfte Region Gävleborg sina insikter kring asynkrona chattar inom olika yrkesroller och mottagningar.

Dagens sista moment bestod av en workshop i hur man förverkligar fördelarna av digital vård på ett sätt som avlastar hälso-och sjukvården. Där fick deltagarna diskutera strategier och praktiska tillvägagångssätt för att öka användandet av digitala verktyg i vården på ett sätt som ger bättre tillgänglighet, resursutnyttjande samt kliniker- och patientupplevelse.

Styrkan i att mötas och lära av varandra

Sjukvården är i konstant förändring och utvecklas fort. Genom regelbundna träffar får vi möjlighet att slå våra kloka huvuden ihop och omfamna förändringarna och leverera den bästa möjliga vård till patienterna. 

Under de regionala kundgruppsträffarna står det tydligt hur givande det är att samla alla regioner, vilka ofta står inför liknande utmaningar och möjligheter. Detta forum möjliggör inte bara för erfarenhetsutbyte, utan även för att identifiera möjligheter som kan förbättra och underlätta för både patienter och personal.

En insikt för mig, efter diskussionerna igår, är att det finns många lågt hängande frukter för att öka användningen och underlätta både för patient och vårdpersonal, exempelvis asynkrona meddelanden där Region Gävleborg lyckats mycket bra och delade med sig av sina erfarenheter. Att dela dessa goda exempel, både internt och externt är otroligt viktigt och värdeskapande, både för regionerna och för oss som leverantör, säger Vanja Ericson-Engvall, Account Director på Platform24.

Vi på Platform24 ser fram emot fortsatta möten och samarbeten för att driva framgångsrik digitalisering inom sjukvården!

            
              
Skrivet av

Josephine Risberg

Head of Marketing