Om oss

Platform24 består av en unik mix av erfarna läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, systemvetare och specialister på användarvänlighet. Vår djupa kliniska erfarenhet och höga tekniska kompetens lägger grunden för smarta, effektiva och säkra digitala lösningar för vården.

Frigör kraften av smart och sömlös vård

Platform24 jobbar för att öppna upp potentialen i vården genom att skapa följsam och tillgänglig vård där både patienter och läkare stärks av den smartaste digitala tekniken som finns. Vårt mål är att möjliggöra AI-precision samtidigt som vi behåller en mänsklig kontakt, där läkare kan fokusera på det de gör bäst – att utöva sin medicinska kunskap.

Vi föreställer oss en värld där tekniken förbättrar patientupplevelsen och patienter själva har kontroll över sin vård och på så sätt får en förbättrad upplevelse. Genom att stärka skärningspunkten mellan fysisk och digital vård strävar Platform24 efter att göra vårdupplevelsen uppnåelig och användarvänlig både för patienter och läkare.

Hur får vi det
att hända?

Verkliga effekter

Avancera sjukvården: Uppnå det fyrdubbla målet med digital expertis

Förbättrad effektivitet

Våra smarta lösningar för självbetjäning och automatisering gör det möjligt för patienter att hantera administrativa uppgifter på egen hand. Detta sparar tid, utökar supportnätverket och driver kostnadseffektivitet.


3x

Ökad effektivitet för sjuksköterskor jämfört med icke-digital hantering

Bättre patientupplevelser

Ge patienterna en heltäckande digital vårdplattform som ger större kontroll och färre kontaktpunkter. Vi erbjuder en enda ingång till all vård, vilket ger en enastående patientupplevelse.


4.6/5

Resultat för patientnöjdhet

Förbättrad tillgång och kvalitet

Vår enhetliga digitala lösning, som bygger på gedigen medicinsk expertis, ökar både tillgängligheten och säkerheten, samtidigt som den säkerställer att förstklassig sjukvård alltid är tillgänglig – var som helst och när som helst.


24/7/365

Möjlighet att hålla vården tillgänglig hela tiden

Med vårdgivaren i åtanke

Vårt digitala verktyg minskar stressnivån hos personalen genom att effektivisera arbetsflöden och minimera den administrativa bördan. Vi prioriterar användarupplevelsen och erbjuder intuitiva gränssnitt för att stärka vårdkvalitén hos vårdgivare.


> 96%

nöjdhet bland personalen

Marknader