Produkter

Vi hjälper vårdgivare or sjukhusnätverk erbjuda sina patienter digital vård- i stor skala. Vårt system inkluderar allt du behöver för att transformera vården ni erbjuder till en digital modell.

Patientengagemang och digital vård- med flexibilitet i åtanke

Vår plattform effektiviserar arbetsflöden, minskar den administrativa bördan och förbättrar kommunikationen mellan vårdpersonal, patienter och andra nyckelpersoner. Det resulterar i förbättrad service och möjligheten för patienterna att ta kontroll över sina vårdresor.

Välj mellan våra produkter för att hitta en lösning som är anpassad till era unika utmaningar.

Vad vi erbjuder

Anpassat efter era behov

Allt du behöver för att transformera vården ni erbjuder till en digital modell.

Åtkomst via Front Door

En säker och intuitiv ingång till vården som ökar effektiviteten och förbättrar patientupplevelsen.

Automatisera med hjälp av Self Service

Service i särklass samtidigt som ni sparar tid och resurser.

Interagera via Consultation

Säker och lättillgänglig digital kommunikation med både patienter och kollegor.

Planera och monitorera med Pathways

Övervaka och dela information på ett sätt som gynnar lönsamheten och säkerställer att ni kan arbeta mer preventivt.

Integrera med Connect

Integrera lösningen till redan existerande system och faciliteter.

Analysera data från Insight

Mät, analysera och lär er från detaljerade affärsinsikter.

Behärska de grundläggande principerna

genom att erbjuda en skalbar, kompatibel och supersäker kärna.

MDR-certifierad

Datahantering i enlighet med GDPR

ISO 9001- och ISO 14001-certifierad

Tillgänglighetsarbete mot WCAG AA 2.1

Säkerhetsnivå 3 enligt OWASP ASVS

We dare to be personal

Patient och

Vårdpersonal

Vår plattform är byggd för flexibilitet för att möta behoven hos de mest sofistikerade vårdgivarna.

Patientengagemang genom egenmakt

Vår plattform för patientengagemang ger patienten kontroll i en digital miljö, förbättrar klinikens arbetsflöden och ökar tillgängligheten, den medicinska säkerheten och effektiviteten.

Skapa fantastiska arbetsdagar

Vi ser framför oss en värld där läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare stärks av tekniken, inte ersätts av den. Vårt mål är att möjliggöra AI-precision samtidigt som vi behåller en mänsklig touch, så att läkare kan fokusera på det de gör bäst: att praktisera medicin.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är ett företag som sätter sina kunder i centrum. Något du också kommer märka när du är i kontakt med oss.