Kundeberetning

Digital indgang til Sundhedsvæsenet

I foråret 2021 indgik Västernorrland-regionen et samarbejde med Platform24 for at give sine borgere en central digital indgang til sundhedspleje som et supplement til kontakt via telefon.

Kategori

Region

Sted

Sverige

Service

Primærpleje

HC Centrum – En pioner i den svenske region Västernorrland

I foråret 2021 søgte regionen Västernorrland hjælp fra Platform24 for at tilbyde sine indbyggere en central digital indgang til sundhedsvæsenet som et supplement til udelukkende kontakt via telefon. I forbindelse hermed har HC Centrum i Sundsvall haft muligheden for at tilbyde over 13.000 registrerede patienter en digital indgang direkte til sundhedscentret. HC Centrum har tidligere tilbudt patienter visse sundhedsydelser via videokonsultation, men ifølge Malin Nilsson, direktør for HC Centrum, var det på tide at tage endnu et skridt i digitaliseringen af sundhedsforløbet.

“Vi var nødt til at prøve nye arbejdsmetoder for at pleje en aldrende befolkning mere effektivt, men med den samme arbejdsstyrke som tidligere.”

Malin Nilsson

Hvordan fungerer den digitale indgang?

Siden april 2021 har sundhedscentret haft et link på 1177 (Sveriges online primære sundhedstjeneste), der fører patienter til den digitale løsning leveret af Platform24. Når patienter ringer til HC Centrum, opfordres de, der har mobilt Bank-ID (elektronisk identifikation ligesom MitID), til at vælge den digitale indgang. Først bliver patienten bedt om at besvare spørgsmål om deres vigtigste sundhedsbekymringer og bliver automatisk guidet til det passende behandlingsniveau. Patienten ledes korrekt i overensstemmelse med deres sundhedsbehov. Næsten en fjerdedel af dem, der vælger den digitale indgang, får en automatisk genereret plan til selvpleje, de resterende overføres til en digital samtale med en sygeplejerske til yderligere vurdering. De patienter, der modtager en plan til selvpleje, kan også vælge at fortsætte videre til en digital samtale med en sygeplejerske på sundhedscentret. Sygeplejersken kan overføre patienten til et digitalt møde med en læge eller fysioterapeut, hvis det er nødvendigt. Hvis sagen kræver et fysisk møde, bliver der booket en aftale.

-Ifølge Malin er der en klar tendens til, at flere og flere patienter vælger den digitale løsning til at kontakte sundhedscentret. Malin bemærker, at antallet af digitale sager er steget, samtidig med at tiden, sygeplejersker bruger i telefonen, er faldet.

“Vi bruger Platform24 som en digital reception til at vurdere patienters plejebehov. Det har hjulpet os med at opfylde sundhedsgarantien over for vores patienter. Alle sager bestemt af en sygeplejerske til at kræve en patient-læge interaktion bliver overført til en platform, der placerer patienter i en drop-in kø, hvor læger møder patienterne med de højeste prioriterede plejebehov først. Før vi anvendte den digitale platform, kunne akutte tilfælde måske ikke blive behandlet før dagen var slut – nu håndteres sagerne i rækkefølge af nødvendighed.”

Malin Nilsson, Region Västernorrland

Press picture, Malin Nilsson.

Platform24 sparer tid både for sundhedspersonale og patienter

Platform24’s løsning hjælper sundhedspersonalet på centret med at udføre en indledende sagsvurdering, og ofte håndteres og løses sager digitalt i platformen, hvilket sparer en masse tid både for patienter og sundhedspersonale. Lige fra starten oplevede personalet på sundhedscentret en reduktion af arbejdsbyrden, da en fjerdedel af de patienter, der valgte den digitale indgangsdør, var tilfredse med den selvplejeplan, de modtog, og valgte ikke at fortsætte til et møde. Det sparer tid, når sygeplejerskerne ikke behøver at være i telefonen unødvendigt, og frigør tid til patienter med større plejebehov. Løsningen reducerer også antallet af unødvendige besøg. Overvej fx et møde for at afgøre, om der er behov for en henvisning til laboratorietestning. Denne vurdering kan nu udføres digitalt, og en henvisning kan sendes til laboratoriet. En aftale med lægen kan derefter bookes, når testresultaterne er modtaget.

– Vi afholdt en testweekend for sundhedscentrets vagtservice for at se, hvor mange af de tilfælde, der opstår uden for almindelig åbningstid, der kunne håndteres digitalt. Testweekenden viste, at 75 procent af tilfældene kunne håndteres digitalt, rapporterer Malin.

Implementeringen af Platform24 har markant øget antallet af behandlede patienter

Den nye digitale tilgang leveret af Platform24 har ført til en langt mere effektiv arbejdsgang for sygeplejerskerne. Fra oprindeligt at kunne håndtere knap ti besøg om dagen pr. sygeplejerske kan sundhedscenteret i dag hjælpe 30 patienter pr. sygeplejerske. Antallet af lægebesøg pr. uge er steget med over 70 procent.

Den nye digitale indgang til sundhedscentret har også betydet større frihed for sundhedsfagligt personale. For eksempel kan sygeplejersker nogle gange arbejde hjemmefra. Malin mener, at løsningen fra Platform24, der frigør personale fra at være bundet til et bestemt sted, forbedrer arbejdssituationen for sundhedsfagligt personale og gør sundhedscentret til en mere attraktiv arbejdsgiver.

-“Når vi implementerede Platform24, blev alt lettere for sygeplejerskerne. Når vi bruger telefonen, ved vi ikke, hvad der kommer ind på linjerne. I platformen kommer sagerne ind og kategoriseres – de mest presserende sager placeres først i køen. Som sygeplejerske føler du, at din tid går til patienten, der har mest behov for det her og nu,” forklarer Malin.

Malin tilføjer, at nu hvor personalet har brugt løsningen i en periode, ønsker de absolut ikke at vende tilbage til, hvordan det var før.

“Jeg mødte en læge via chat, og han ydede god hjælp, meget venlig.”

“Meget praktisk med appen.”

“Nemt at modtage en SMS med et link.”

“Hurtigt, effektivt og informativt. Aftale blev booket på 10 minutter via chat.”

“Systemet er meget enkelt og nemt at arbejde med.”

“Giver os værktøjer til at tildele sager til læger til vurdering.”

Den digitale løsning værdsættes af både patienter og sundhedspersonale

Den digitale indgang har også været en værdsat ændring for mange patienter. Sundhedscentret har modtaget positiv feedback fra patienterne i platformen og har en vurdering på 4 på en skala fra 1-5, når det kommer til patienttilfredshed med den digitale indgang. Svar på HC Centrums egen patientundersøgelse viser, at flertallet synes, at processen har været hurtig, og de er tilfredse med oplevelsen, og at patienterne betragter det som “ekstremt let” til “meget let” at få den hjælp, de ønskede.

-“Det er ikke blot os som sundhedspersonale, der ændrer vores arbejdsmetoder. Dette er også en ny tilgang for patienterne. Den største udfordring har været at overbevise patienterne om, at den digitale indgang er den mest effektive indgang til sundhedspleje. Når en patient er fortrolig med at håndtere deres sundhedsbekymringer personligt, kan det tage lidt tid at tilpasse sig og føle tillid til at håndtere mange sundhedsproblemer digitalt,” forklarer Malin.

Med Platform24 er antallet af behandlede patienter blevet mangedoblet

“Vi har opretholdt god tilgængelighed trods lejlighedsvise uforudsete fravær. Normalt kan en skadestue modtage to patienter pr. time. Gennem platformen har vi været i stand til at modtage op til fem patienter pr. time. Denne fordobling er sket, da vi har kunnet arbejde mere effektivt med Platform24, samtidig med at vi leverer den samme høje kvalitet af pleje,” fortsætter Malin.

De patienter, der bruger den digitale indgang, er primært kvinder i alderen

20-59

“Det er fantastisk, når patienterne kategoriseres, da det hjælper os med at give patienterne den rette pleje på det rette tidspunkt.”

Malin Nilsson

Region Västernorrland

Et simpelt samarbejde med Platform24

Malin mener, at den support, som Platform24 har ydet i form af systemets brug og dets funktioner, har fungeret problemfrit og været værdsat af personalet. Under implementeringen af løsningen trænede Platform24 kolleger på HC Centrum til såkaldte superbrugere – disse superbrugere har ifølge Malin været meget nyttige under rejsen, da de har været tæt på i dagligdagen, når der er opstået spørgsmål.

Malin håber, at den digitale Front Door på sigt vil blive det naturlige førstevalg for patienter, der kontakter sundhedsudbydere. I fremtiden vil løsningen automatisk guide patienterne direkte til det passende behandlingsniveau, hvilket yderligere strømliner sundhedssagerne for både personale og patienter.

Malin Nilssons fire tips til andre udbydere, der overvejer en digital Front Door til sundhedstjenester:

  • Vælg en platformudbyder med en fleksibel løsning, der ser på det store billede – den skal være nem at bruge for både patienter og personale. Platformen bør give mulighed for, at forskellige sundhedsfaglige kan arbejde inden for systemet, og den skal have en sikker og pålidelig triage-løsning.
  • Spring ud i det! Det betyder ikke så meget, hvor meget du forbereder dig – du lærer undervejs, når du først kommer i gang. Det er ikke et stort skridt at tage.
  • Det er vigtigt at informere patienter og hjælpe dem med at blive mere digitalt kompetente.
  • Giv det tid og sørg for, at teknisk support er tilgængelig. På HC Centrum havde vi såkaldte superbrugere, der var uddannet af Platform24 og var tilgængelige for dem, der arbejdede i platformen. Den medicinske kompetence er på plads, men de nye arbejdsmetoder skal læres og øves.

Flere beretninger

Vi dækker – og forbinder – alle plejekæder.

Hvad kan vi gøre for dig?

Find den rette vej til at reducere omkostninger
og forbedre patienternes oplevelser