Compliance

MDR-certificeret Triage og Egenmonitorering

Platform24s triageprodukt og egenmonitorering er certificeret efter MDR, hvilket stiller høje krav til leverandøren om at kvalitetssikre, klinisk underbygge, risikovurdere og overvåge medicinsk udstyr, der sættes på markedet.

Med et MDR-certificeret produkt kan du føle dig tryg ved, at virksomheden har de langsigtede forudsætninger for at drive ansvarlig produktudvikling inden for sundhedsteknologisk software.

Krav til MDR-certificering

Klinisk evaluering

Vurder løbende ydeevnen af ​​vores triageprodukt og sammenlign det med lignende og alternative produkter for at sikre, at vi opnår mindst samme nøjagtighed som traditionel triage udført af sundhedspersonale.

Post-markedsovervågning

Løbende og langsigtet sikre, at produktet lever op til regulatoriske krav.

Risikostyring

Matematisk og evidensbaseret vurdering af de risici, der er forbundet med hvert enkelt udviklingstiltag vedrørende vores produkter.

MDR-certificeret triage – Sådan fungerer det

Med certificeringen vil der være en klar adskillelse mellem den medicinske logik og triagemotoren, hvor kun motoren er defineret som et medicinsk udstyr. Dette giver kunden gode muligheder for som alternativ til den foreslåede logik selv at justere det medicinske indhold. Det kan fx være nyttigt at afdække, hvilke kombinationer af hvilke symptomer der medfører, at patienten henvises til et vist plejeniveau, eller lettere at håndtere lokale variationer i virksomhedens åbningstider.

Du kan læse mere om triage under Selvbetjening og Automation.

Sammen med Triage24 har vi til hensigt at certificere flere medicinske teknologi softwareprodukter, som på nuværende tidspunkt er under udvikling. Vi ser frem til at vende tilbage til dig med mere information om disse.

Udover Triage24 er vores produkt til egenmonitorering, RPM, også MDR-certificeret.

Platform24s triage-software bliver MDR-certificeret

“MDR kræver et højere niveau af ‘brugervenlighed’ for at minimere sundhedsrisici som følge af afvigende patientadfærd. Platform24 udvikler løsninger, der ikke kun fungerer for nichegrupper, men for enhver læge og patient i et sundhedssystem.”

Jingcheng Zhao, Research and Real-World Data Manager

Vi tager det alvorligt

Sikkerhed er højeste prioritet for Platform24. Grundlaget for vores sikkerhedsposition er OWASPs Application Security Verification Standard v4.0 (ASVS). Denne standard består af 3 sikkerhedsniveauer, fra niveau 1, som er beregnet til grundlæggende anvendelse af sikkerhed, til niveau 3 (L3), som er meget strengere og velegnet til sikkerhedskritiske anvendelser. Grundet den følsomme og sikkerhedskritiske karakter af de data, der håndteres og opbevares i programmet, har Platform24 valgt at målrette overholdelse af kravene på niveau 3 som foreskrevet af ASVS.

Platform24s design og tjenester er bygget til at være fuldt skalerbare og effektive, og er blevet testet til at kunne håndtere vedvarende besøgende trafik på 240.000 samtidige brugere og peaks på 300.000 samtidige brugere.