Customer story

Sparar tid med en digital ingång till all vård

Capio Danmark är en mångsidig privatsjukhuskedja, med ett brett utbud av medicinska specialistområden. Med sex rikstäckande sjukhus är Capio ett av de största privata sjukhusen i Danmark, med landets största centrum för avancerad bilddiagnostik.

För att spara både patienters och läkares tid implementerade Capio en digital ingång, vilken hanterar alltifrån patientfrågor och konsultationer till videosamtal efter operation. Capio har redan sett positiva effekter; Patienter uppskattar att slippa restid och läkare uttrycker att de känner sig mindre tidspressade, eftersom de vet att deras patientmöten alltid genomförs inom den bokade tiden.

Kategori

Region

Plats

Denmark

Tjänst

Privatsjukhus

En digital ingång – ett svar på Capios utmaningar

En generell trend i samhället är att människor förväntar sig mer flexibla och mindre tidskrävande lösningar som en del av sin vardag. I linje med detta har Capio Danmark upplevt en förväntan från både patienter och vårdpersonal om ökad tillgång till digitala tjänster, vilka kan användas var som helst, när som helst.

Varför Platform24?

Capio sökte en trygg och säker plattform för hantering av virtuella besök (video och chatt) i kombination med att kunna svara på praktiska frågor kring bokningar och besök.

Förutom att uppfylla dessa behov, fann de att Platform24s lösning har funktioner för egenmonitorering och triaging av patientflöden, vilket ger dem möjlighet att förbättra sitt värdeerbjudande framöver.

Vidare såg de ett värde i den kompetens och erfarenhet Platform24 besitter från andra digitala transformationsprojekt, vilket kan vara till hjälp vid den nödvändiga kulturförändringen i organisationen.

Förväntade resultat
  • Förbättra patientnöjdheten genom mer flexibla vårdmöten
  • Öka effektiviteten hos vårdpersonalen genom att minska tiden för konsultationer
  • Effektivare hantering av patientfrågor, genom att ersätta e-post och telefonsamtal med en chattjänst
  • Kortare väntetid för patienter som behöver kontakta sin vårdpersonal med chatt- och videokonsultationer

Lösningen lever helt upp till våra förväntningar och upplevs som ett användarvänligt system

Nicolaj Bjerre Rasmusse, Digital Transformation Manager, Capio Privathospital

Vi är stolta över att kunna stödja och bidra till Capios digitala transformation för att bli er pålitliga partner inom digital vård

Daniel Lillienau, CEO Platform24

Kulturförändring är 80 % av lösningen

Capio är fortfarande i startfasen av sin digitala transformationsresa. De arbetar för närvarande med förändringsledning, vilket är en väsentlig del av att framgångsrikt implementera en  digital lösning. Att övertyga läkarna om att videokonsultationer är lika gångbara som fysiska möten och att få sjuksköterskor att se patientfrågor från digitala kanaler som lika viktiga som de som kommer från ett telefonsamtal, kommer att kräva mer arbete. Capio ser positivt på att den kulturella transformationen och upplever att den går i rätt riktning. Att se denna förändring fortskrida inom organisationen uppmuntrar dem att utöka sina digitala tjänsteerbjudanden ännu mer i framtiden.

Med Platform24 kan de känna sig säkra på att nästa steg att utöka deras tjänster inte att vara en lika stor förändring, när läkarna och medicinska sekreterare väl är helt ombord med att använda digitala kanaler för interaktioner med sina patienter.

Feedback

Riktigt bra information om processen och hur man ställer in mobilen och datorn innan videomötet började

Patientfeedback

”Læger starter tilbageholdende, men når de har prøvet videokonsultationen og har vænnet sig til opsætningen, ser de fordelene – også fra patientens synspunkt.”

Feedback från vårdpersonal
Capio – En pålitlig hälsopartner

Läkare på Capio är erkända specialister med mångårig erfarenhet inom sitt kompetensområde. Capio erbjuder undersökningar och behandlingar med avancerad teknisk utrustning, i moderna miljöer.

  • Capio är ett av Danmarks största privata sjukhus med landets största centrum för avancerad bilddiagnostik
  • Capio driver 6 sjukhus över hela landet
  • Capio har 700 anställda
  • Det genomsnittliga patientbetyget är 4,8 av 5,0
Capio Denmark

”Kom ihåg att kulturförändringar är 80 % av resan. Använd gamification som belöning för att hålla fokus högt i organisationen efter implementering. Involvera medicinska sekreterare i dialogerna med läkarna och identifiera dina ambassadörer i organisationen, särskilt på läkarsidan”

Nicolaj Bjerre Rasmusse,Digital Transformation Manager, Capio Privatsjukhus

Fler kundberättelser

Vi täcker – och sammakopplar – alla vårdkedjor.

Vad kan vi göra för dig?

Hitta vägen till lägre kostnader
och förbättrade patientupplevelser