New
Seminar-Så kommer framtidens hälso - och sjukvård i Region Västra Götaland att digitaliseras Se video här

Digital Patient Front Door

Via vår digital Patient Front Door tillhandahåller du en säker och välinformerad vårdresa med utökad patientkontroll, inte bara fysiskt utan även digitalt.

Välkomna patienten

En digital front door är en app där patienten kan söka sjukvård samt bli dirigerad till rätt vårdnivå.
Individen kan boka och omboka möten, ta del av labbresultat och läsa sina hälsojournaler. Patienten kan också fylla i frågeformulär, vilket effektiviserar det digitala besöket, eller dela hälsostatistik med läkaren för egenmonitorering.

En digital patient front door är helt enkelt en samlingsplats för patientens behov, som också möjliggör interaktion med vården.

Patientcentrered Ingång

Via Digital Front Door kan du ge dina patienter en säker och patientkontrollerad digital vårdresa. Vår Front Door erbjuder en strategi för vårdmöten inom en och samma kanal, vilken omfattar alla aspekter av digitala patientkontakter som vårdgivaren tillhandahåller.

Digital Front Door erbjuder:

  • Patientcentrerad plattform
  • Anpassad vård baserad på behov, historik och geografi
  • Möjlighet att initiera triage, dirigering och administration
  • Patientåtkomst till personuppgifter (testresultat, journaler, vaccinationer etc.)
  • Effektivare användning av vårdgivarens tid och expertis

Digital Front Door – en digital ingång till sjukvård i var persons ficka

”Vården har alltför länge utgått från vårdgivaren. Det är på tiden att vi vaknar upp, omfamnar den digitala revolutionen och blir det mobila – och därmed helt användarcentrerade – förstahandsvalet.”

Kjersti Thorneus, CPO