december 15, 2021

Digital Front Door – en digital ingång till sjukvård i var persons ficka

2022 är här, och det är sedan länge närmast hygienfaktor att erbjuda människor en digital ingång till vården. För att kunna möta patienternas förväntan på att tillgång till vård - dygnet runt, varje dag och överallt - men också på ett effektivt sätt kunna använda befintliga sjukvårdsresurser. Vården har alltför länge varit vårdgivarefokuserad. Och ett patientorienterat fokus är inte heller tillräckligt för att tillgodose alla behov. Därför är det på tiden att vi vaknar upp, omfamnar den digitala revolutionen och blir det mobila - och därmed helt användarcentrerade - förstahandsvalet. En bra början är att tillhandahålla sömlös, relevant, intelligent, ansluten och adaptiv digital tillgång till hälsovård. Och allt detta i en och samma app!

december 15, 2021

Kjersti Thorneus

CPO at Platform24/24Health

Så vad är en Digital Front Door, eller en digital ingång, till vården? Det är en app där du kan söka vård och bli dirigerad till rätt vårdnivå. Ett ställe där du kan boka och omboka tider, se dina provsvar och läsa din journal. En plats där du delar information och fyller i frågeformulär inför ett besök eller delar hälsodata med din läkare. Det är också en åtkomstpunkt där du kan få hälsorådgivning eller träffa en läkare via videolänk eller chatt.

Följer dig sömlöst på din digifysiska patientresa 

Många av oss har flera olika kontakter med sjukvården. Att ha en och samma app som virtuellt håller dig in handen längst vägen kan göra enorm skillnad. En och samma ingång som handhar dina digitala och fysiska hälsodata, oavsett om det gäller ett akut eller kroniskt tillstånd, om du behöver hjälp av en allmänpraktiserande läkare, hjärtspecialist, sjukgymnast eller psykiatriker. Enkelt uttryckt: en sömlös vårdresa genom allt som har med sjukvård att göra.

Personanpassad upplevelse och relevanta uppmaningar till handling 

Att vara relevant för individen går långt bortom telefonrådgivning för egenvård eller en rekommendation om ett läkarbesök. Nästa nivå är att låta en chattbot intervjua patienten för att fastställa rätt vårdnivå, till exempel egenvård, allmänpraktiserande läkare, sjukgymnastik eller en specialistläkare. Chattboten är inte begränsad till antalet telefonoperatörer och kan leverera högre konsekvens för mer komplexa resultat. Nästa generationens relevans är proaktiv och använder data för att ge anpassad information och för att – här kommer den riktiga superkraften – driva relevanta, individanpassade vårdinsatser. Föreställ dig alla data i hälsovårdens ekosystem och hur de kan användas till att skräddarsy en användarupplevelse just för dig. 

Händelsedata (så som att du har en bokning imorgon) är det enklaste exemplet. Med demografiska data får kvinnor 40+ information och råd för egen undersökning om bröstcancer med en push-notis om att boka tid för den årliga mammografin och en påminnelse om resultatet från den senaste undersökningen. Det gör att råd om mammografi går ut till rätt målgrupp och att kvinnor 40+ slipper söka efter information på en informationstung vårdsida på webben. 

Och sen har vi hälsodata, den uppenbara kandidaten för både akut och kroniska tillstånd. En påminnelse om att läsa prov- eller röntgensvar, men även att ge personer med ett kroniskt tillstånd, som högt blodtryck eller astma, befogenhet att monitorera sig själva. I stället för att besöka vårdcentralen var sjätte månad för att mäta blodtrycket kan patienten själv mäta hemma varje vecka. Eller till och med varje dag om så önskas. Detta gör att patienten kan ta en mer aktiv roll i sin egen vårdsituation. Dessutom ger det läkaren tillgång till värdefulla data med hög frekvens som då har möjlighet att utvärdera effekten av den aktuella behandlingen och insatta mediciner.

Modern teknik för intelligent funktionalitet 

Data som används för att ge en relevant upplevelse bör också användas till att göra produkten intelligent, både för användaren och för de som arbetar inom sjukvården. Datorer är bra på att bearbeta stora mängder data, på ett konsekvent sätt, över tid. Vi på Platform24 tror starkt på datorkraftens möjligheter. För att hjälpa läkarna fatta bättre beslut, för snabbare anpassning till ny forskning, för att fatta konsekventa beslut, för upprätta lämpliga behandlingsplaner och för att fånga upp ovanliga kombinationer av symptom. Tekniken automatiserar och digitaliserar repetitiva och administrativa uppgifter men kan också hjälpa till att identifiera farliga kombinationer av olika symptom eller tolka ett avancerat röntgensvar eller diagnostisera ett födelsemärke.

Kraftfulla integrationsmöjligheter 

Vi på Platform24 förstår vikten av att den digitala tillgången behöver anslutas till befintliga IT-system inom sjukvårdens ekosystem. Digital Front Door både producerar och konsumerar data och samexisterar med andra system som arbetar på liknande sätt. Det innebär att starka integrationsmöjligheter är grundbulten i vårt erbjudande. Relevans, sömlöshet och intelligens stödjer sig alla på data från andra delar av samma ekosystem.

Kan anpassas efter partnerns utseende, logik och erbjudande

Människor är unika och detsamma gäller våra klienter. Därför anpassar Platform24 sig efter partnerns utseende, logik och erbjudande. Som klient kan du konfigurera dina egna patientflöden och vårdvägar, skapa din portfölj av både vårdrealterade och ickevårdrelaterade tjänster. Du kan lägga till logik från din organisation och verksamhet – använda vårt medicinska innehåll som det är, göra justeringar eller använda ditt eget innehåll. Du bestämmer själv.

Vår standard-white-label-lösning i kombination med din partnerkonfiguration skapar en användarupplevelse som blir unik för ditt varumärke och din verksamhet. Den levereras i en mobilapp för både iOS och Android, som mobil webbsida och i en datoranpassad version.

Platform24 ger en sömlös, relevant, intelligent, ansluten och adaptiv digital ingång till både digital och fysisk vård, på flera marknader och inom olika segment. Plattformen är övergripande och genomtestad. Redan nu interagerar närmare två miljoner patienter med plattformen, tillsammans med läkare från olika discipliner, vårdnivåer och länder. 

Följ med oss på vårt uppdrag att skapa en smart och sömlös vård och ge alla digital tillgång till sjukvården!

            
              
Skrivet av

Kjersti Thorneus

CPO at Platform24/24Health

Improving everyday life for patients and clinicians by developing awesome products for smart and seamless healthcare