Kundberättelse

Kundcase Folktandvården i Luleå – Förbättrad triage och ökad tillgänglighet

Folktandvården i Luleå ville förbättra mottagandet av patienter och skapa ökad tillgänglighet. Elin Lundgren, tandläkare och verksamhetschef för Folktandvården i Luleå, berättar om hur Platform24:s triagerings- och patientchatt innebär att de kan möta patienternas behov på nya sätt och skapa en positiv inverkan på verksamheten som helhet.

Category

Region

Location

Sweden

Service

Tandvård

Utmaningar och behov

Några av önskemålen kliniken hade inför implementeringen var möjligheten att hantera de mest brådskande ärendena först och samtidigt öka tillgängligheten för patienter som föredrog andra kontaktalternativ.

”Vi ville framförallt hitta sätt att kunna prioritera inkommande ärenden utifrån brådskandegrad. Dessutom ville vi öka tillgängligheten för de patienter som inte har möjlighet eller vill prata med oss i telefon”

Elin Lundgren – tandläkare och verksamhetschef för Folktandvården

Förbättrad triagering och ökad tillgänglighet

Med den nya ingången till kliniken kan patienten snabbt och enkelt fylla i ett digitalt triageringsformulär om sitt ärende eller besvär. Den efterföljande patientchatten bemannas av tandsköterskor som ger återkoppling till patienten och tar ärendet vidare. Det digitala verktyget innebär att information om ett ärende samlas in redan innan mötet med patienten.

Ett tydligt framsteg är att vi kan erhålla mer detaljerad information om patienten och ärendet, vilket möjliggör ett bättre omhändertagande från början.

Elin Lundgren – Tandläkare och verksamhetschef för Folktandvården i Luleå

Nöjda patienter och medarbetare


Den nya digitala chattlösningen har gett goda resultat. Möjligheten att prioritera brådskande ärenden har också varit en betydande förbättring för klinikens verksamhet.

Chatten har inte bara fått goda betyg från patienterna, utan även fått lite oväntad respons.

Man har även noterat en ökad digital mognad även hos äldre patienter som använder chatten i allt större utsträckning.

(4.6/5)

Patienterna ger höga betyg

”Vi blev lite överraskade av att tandvårdsrädda patienter föredrar chatten framför att ringa till oss,”

Verktyget är enkelt och självinstruerande. Chatten ger oss flexibilitet tidsmässigt och gör det möjligt att hantera flera ärenden samtidigt. Vi kan också prioritera ärenden och samråda med kollegor innan återkoppling till patienterna

Elin Lundgren
tandläkare och verksamhetschef för Folktandvården i Luleå, Region Norrbotten

Tips till andra tandvårdskliniker

Elin har också ett tips till andra tandvårdskliniker som ska implementera Platform24:s lösning: -”Anpassa triageringen efter era egna behov och var delaktiga i framtagandet av en triagemodell som passar er klinik bäst.”

More stories

We cover – and connect – all care chains.

Fler kundberättelser

Vi täcker – och sammakopplar – alla vårdkedjor.

Vad kan vi göra för dig?

Hitta vägen till lägre kostnader
och förbättrade patientupplevelser