Verksamhetsregler i Manage användarmanual, svenska marknaden