Kundberättelse

En digital ingång till vården

För att kunna erbjuda sina medborgare en samlad digital ingång till vården tog Region Norrbotten hjälp av Platform24. Den digitala lösningen, som fått namnet Digitalen, bygger på Platform24:s vårdplattform, vilken uppskattas av både patienter och vårdpersonal.

Kategori

Region

Plats

Sverige

Tjänst

Primärvård

En digital dörr in – ett svar på regionens geografiska utmaningar

Region Norrbotten är ett län med liten befolkning, stora avstånd och med ökade vårdbehov hos invånarna. Pia Näsvall ser att norrbottningarnas behov av vård stiger allt mer samtidigt som svårigheterna med att rekrytera vårdpersonal har tilltagit.

Press picture, Pia Näsvall

”Vi måste hitta ett nytt sätt att kunna hjälpa dem som behöver oss fysiskt. Vi har många multisjuka som har omfattande vårdkontakter, men vi har även stora patientgrupper med enklare behov som inte behöver oss fysiskt på samma sätt. Genom att möta dessa patienter digitalt har vi kunnat frigöra resurser för dem som behöver oss fysiskt och det var utgångspunkten när vi startade Digitalen”

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten

Hur fungerar den digitala ingången?

Platform24 kan nås via regionens webbplats, 1177.se eller via en sms-länk som skickas ut om den vårdsökande den vårdsökande ringer sin hälsocentral. Patienten loggar in med mobilt BankID, via mobil, surfplatta eller dator och får via en automatisk chatt svara på frågor om sitt besvär enligt validerade protokoll. Utifrån svaren får patienten ett egenvårdsråd, akut hänvisning eller möjlighet att ställa sig i kö till chatt med sjuksköterska från den centrala bemanningen som vid behov kan lämna över ärendet till en läkare under helger. Ärendet sammanställs och sjuksköterskan kan enkelt prioritera patienterna efter brådskandegrad. Sjuksköterskan kan också guida patienten vidare till till hälsocentral vid behov, samtidigt som journalen uppdateras.

Kickstart för vårdplattformen i samband med coronapandemin

När coronapandemin kom till Sverige och Norrbotten ökade belastningen hastigt på 1177 och på hälsocentralerna. Digitalen, som redan var planerad att sjösättas i februari, blev därför ett viktigt komplement för att kunna bibehålla en god tillgänglighet för norrbottningarna.

– Under den här perioden fick vi en helt annan möjlighet att hjälpa fler utan att behöva öka bemanningen på motsvarande sätt och vi har kunnat behålla en bra arbetsmiljö och en bra kontakt med patienten, säger Pia Näsvall.

En tredjedel av de som sökte till 1177 valde den digitala ingången och hälften av de ärenden som handlade om covid-19 guidades till egenvårdsråd.

– De som får egenvårdsråd är också ofta nöjda med det., säger Pia Näsvall.

Effektivt flöde med ökad grad av självbetjäning


Vårdplattformen skapar ett sömlöst flöde för patienten och innefattar rådgivning, hänvisning, digital slutbehandling och vid behov remiss till den hälsocentral som patienten är listad hos.

När belastningen var som högst under pandemin behandlades mellan 300 och 400 ärenden varje dag i Platform24. Omkring 20 procent av patienterna har fått automatiska egenvårdsråd via plattformen och hälften av dessa har valt att därefter inte gå vidare till ett vårdmöte.

En stor andel patienter har alltså kunnat få sitt behov av information och egenvårdsråd uppfyllt och ärendet har sluthanterats utan inblandning av vårdpersonal.

Den centrala bemanningen erbjuder rådgivning och hänvisning. Patienten kan också ladda upp bilder vilket i många fall utökar möjligheterna till bedömning.

400 fall

Har som mest administrerats av Digitalen och Platform24 per dag

20%

av patienterna har fått automatiska egenvårdsråd via Platform24

Lösningen sparar tid då patienten guidas till rätt vårdnivå redan från början.

Pia Näsvall
Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten

En win-win för både vårdgivaren och patienten

Lösningen sparar tid. Om patienten behöver mer än egenvårdsråd och väljer att gå vidare till att chatta finns anamnesen redan på plats vilket sparar mycket tid för vårdpersonalen. Plattformen gör en bedömning av hur brådskande ärendet är och ser till att patienten redan från början hamnar på rätt vårdnivå, säger Pia Näsvall.

Kundundersökning visar på att många norrbottningar vill kontakta oss digitalt.

Pia Näsvall, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten

Vården i framtiden för Region Norrbotten

Region Norrbotten har breddinfört Platform24 inom primärvården.

– Idag är tjänsten bemannad av sjuksköterskor och läkare. I oktober 2021 anslöt alla hälsocentraler i regionen och nu finns det möjlighet att få kontakt med sin hälsocentral digitalt, säger Pia Näsvall.

Triagering och prioritering är viktiga i en digital tjänst och möjliggör att patienterna får hjälp utifrån brådskandegrad.

Pia Näsvall, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten

Kort om Region Norrbotten
  • Sveriges största region till ytan.
  • Sveriges nordligaste region med ca 250 000 invånare.
  • Region Norrbotten bedriver utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård även närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi samt sjukvårdsupplysning via 1177.
  • Regionen har 24 hälsocentraler samt fem sjukhus i egen regi.
  • Regionen har ca 7500 anställda och majoriteten av dessa är anställda inom vård och hälsa.

Fler kundberättelser

Vi täcker – och sammakopplar – alla vårdkedjor.

Vad kan vi göra för dig?

Hitta vägen till lägre kostnader
och förbättrade patientupplevelser