New
Udstillinger - OffDig 2024 Læs mere

Customer story

En digital indgang til sundhedsvæsenet

Region Norrbotten søgte hjælp fra Platform24 til at skabe en integreret digital indgang til sundhedsvæsenet. Løsningen kaldes Digital og indebærer en mere problemfri patientrejse, som både patienter og personale værdsætter.

Kategori

Region

Sted

Sverige

Service

Primærpleje

En digital indgang – et svar på regionens geografiske udfordringer

Region Norrbotten er tyndt befolket, med enorme afstande, og befolkningens behov for pleje stiger, mens rekruttering af sundhedspersonale er blevet stadig vanskeligere.

Ifølge Anders Nordin, IT/MT-direktør hos Region Norrbotten, er Platform24-løsningen en af flere brikker i en større strategi, hvor teknologi alene ikke er den afgørende faktor.

“Den største ændring er, hvordan personalet tilpasser sin arbejdsmetode. Vi valgte Platform24 i efteråret 2019 for at lancere vores digitale indgang inden årets udgang. Tidligere IT-projekter krævede, at vi opbyggede vores egne IT-miljøer, men nu har vi anskaffet en ekstern service, der betydeligt forenkler tingene. Platform24 står for drift og vedligeholdelse af servicen, og vi skal integrere den med vores øvrige IT-miljø.”

Anders Nordin, IT/MT-direktør hos Region Norrbotten

Press picture, Pia Näsvall

“Vi skulle finde nye måder at håndtere det på. Vi har mange patienter med flere lidelser, der har omfattende kontakt med deres sundhedspersonale. Derudover har vi store patientgrupper med enklere sundhedsbehov, der ikke kræver samme fysiske pleje. Ved at møde disse patienter digitalt er vi i stand til at frigøre ressourcer til dem, der har behov for os fysisk.”

Pia Näsvall, Sundheds- og lægedirektør hos Region Norrbotten

Hvordan fungerer den digitale indgang?

Digitalen kan nås via 1177.se (svarende til sundhed.dk i Danmark) eller et link sendt via SMS fra telefonkøen på 1177. Patienten logger ind ved hjælp af BankID (svarende til MitID i Danmark) på deres smartphone, tablet eller computer. Derefter, via en automatisk chatfunktion, får de mulighed for at besvare relevante spørgsmål om deres problem.

Baseret på disse svar får patienten rådgivning om selvpleje, bliver henvist til akutpleje eller tilbudt muligheden for at chatte med en sygeplejerske. Når sygehistorien er sammenstillet, kan sygeplejersken prioritere patienter i køen afhængigt af deres hastegrad. Sagen kan også overføres til en læge eller passende psykiatrisk fagperson. Derudover kan sygeplejersken planlægge aftaler for patienten på primærklinikken, mens patientjournalen opdateres samtidigt.

Kickstart for den digitale plejeplatform

Da coronapandemien ramte Sverige og Norrbotten, blev 1177 og primærplejecentrene som forventet hurtigt overvældet. Digitalen blev derfor en vigtig supplerende tilføjelse for at opretholde god adgang til sundhedspleje for Norrbottens beboere.

“I denne periode havde vi flere muligheder til rådighed. Vi hjalp flere mennesker uden at skulle øge personalet, samtidig med at vi opretholdt et godt arbejdsmiljø med fantastisk patientkontakt,” siger Pia Näsvall, Cheflæge hos Region Norrbotten.

En tredjedel af dem, der brugte 1177, valgte den digitale indgang, og halvdelen af de tilfælde, der handlede om covid-19, blev henvist til selvplejetjenester.

“Vi lancerede Digitalen samme dag, corona ramte os, og dagen efter var corona stort set overalt. Vi har hjulpet mange patienter, når 1177 nåede deres maksimale kapacitet. Som forventet modtog vi mange spørgsmål om coronavirus, men de sædvanlige spørgsmål – alt fra indgroede negle til hjertesygdomme – forblev de samme,” siger Ann-Charlotte Öhman, distriktssygeplejerske hos Digitalen.

Effektiv strøm og øget grad af selvbetjening

Den digitale platform genererer en problemfrit flow, og består af rådgivningstjenester om selvpleje, overførsler, digitale afsluttende behandlinger og henvisninger til primærplejecenteret, hvor patienten er tilmeldt. Muligheden for at uploade billeder øger sandsynligheden for at foretage den korrekte vurdering sammenlignet med en telefonsamtale.

Halvdelen af patienterne vælger ikke at eskalere sagen til et fysisk møde. Derfor finder mange patienter en løsning på deres medicinske forespørgsel, og deres sager afsluttes uden at øge arbejdsbyrden for sundhedspersonalet.

400 sager

håndteres dagligt af Digital og Platform24.

20%

af patienterne modtager automatiseret rådgivning om selvpleje.

Denne løsning sparer tid, da patienten fra begyndelsen guides til det rette plejeniveau.

Pia Näsvall
Cheflæge hos Region Norrbotten

En win-win situation for plejepersonalet og patienten

– Denne løsning sparer tid, da patienten fra begyndelsen guides til det rette plejeniveau. Hvis patientens behov kræver mere end rådgivning om selvpleje, og de ønsker at chatte med en sygeplejerske, er den medicinske historie allerede på plads. Dette sparer meget tid for personalet, siger Pia Näsvall, cheflæge hos Region Norrbotten.

Både patienter og sundhedspersonale giver denne service fantastiske karakterer, og personalet sætter virkelig pris på chatfunktionen. De siger, at det har forbedret deres arbejdsmiljø med lavere stressniveauer og øget effektivitet, da chatten giver dem mulighed for at foretage en mere kvalitativ vurdering sammenlignet med over telefonen. Gennemsnitskarakteren fra personalet er 4,75 ud af 5,0.

“Du kan hjælpe de fleste patienter på en god og bekvem måde. Jeg føler, at jeg er i stand til at yde en højere grad af service sammenlignet med, når jeg arbejdede hos 1177. Nu kan jeg planlægge aftaler med læger, sende henvisninger og ikke kun overføre patienten. Chatten giver en mere ‘her og nu-følelse’, og samtalen er mere fokuseret og præcis end over telefonen. Desuden gør chatten det lettere for mange patienter at svare på mere følsomme spørgsmål.”

Ann-Charlotte Öhman, distriktsygeplejerske hos Digitalen.

Fremtidens pleje i Region Norrbotten

Region Norrbotten har til hensigt at implementere Platform24-løsningen i hele regionen. I første fase vil Platform24 blive implementeret i alle regionalt forvaltede primære plejeenheder i regionen. I anden fase vil Platform24 også omfatte specialiseret pleje.

– I dag er tjenesten bemandet af sygeplejersker hos 1177, læger fra forskellige sundhedscentre i regionen og personale med psykiatrisk uddannelse. Tanken er, at alle primære plejeenheder i regionen på sigt vil deltage og dermed muliggøre, at patienten møder det samme personale uanset om det er til en fysisk eller digital konsultation, siger Anders Nordin.

Hvordan man lykkes med at implementere en digital sundhedsplatform på regionalt niveau ifølge Anders Nordin:

  • Find inspiration i teknologien, men brug ikke teknologi som udgangspunkt.
  • Implementer det trinvist; at begynde på én gang vil være for svært.
  • Arbejd samtidig med kultur og digital kompetence blandt personalet.

Om Region Norrbotten
  • Det har Sveriges største landareal af alle regioner.
  • Det er Sveriges nordligste region med cirka 250.000 indbyggere.
  • – Udover et stort udvalg af primære sundhedstjenester tilbyder Region Norrbotten også supplerende tjenester såsom børnesundhedspleje, graviditets- og fødselspleje, ergoterapi, fysioterapi og sundhedsrådgivning via 1177.
  • Region Norrbotten driver cirka 30 sundhedscentre og fem hospitaler internt.
  • Region Norrbotten beskæftiger cirka 7.500 medarbejdere, hvoraf flertallet er sundhedsprofessionelle.
  • Når patienter bliver spurgt om deres brugeroplevelser med Digitalen, nævner de ofte adgang, fleksibilitet, professionel interaktion og lettelse over ikke at skulle rejse. Den gennemsnitlige patientkarakter er 4,8 ud af 5,0.

Flere beretninger

Vi dækker – og forbinder – alle plejekæder.

Hvad kan vi gøre for dig?

Find den rette vej til at reducere omkostninger
og forbedre patienternes oplevelser