Tack för att du fyllt i dina uppgifter

Nedan finner du den inspelade webinariet: Hur påverkar MDR vårdens digitalisering?

    Hur påverkar MDR vårdens digitalisering?

    För att öka säkerheten för patienten och skapa en tydlighet kring vad som förväntas av tillverkare och produkt trädde det nya EU-regelverket MDR, eller Medical Device Regulation, i kraft i maj 2021 och ersatte de tidigare europeiska direktiven för medicintekniska produkter. Detta var den största förändringen av europeiska standarder för medicintekniska produkter på över 20 år.

    Hosted by