januari 26, 2022

Så lyckas din organisation med digital transformation

Vilka är nycklarna till framgång vid införandet av nya digitala lösningar? Detta behöver du veta för att framgångsrikt driva en digital transformation i din organisation.

januari 26, 2022

Nya digitala lösningar inom vården utgör kraftiga verktyg för att erbjuda befolkningen en nära, jämlik och behovsanpassad vård av god kvalitet. Vi har återkommande sett hur framgångsrik digitalisering leder till högre tillgänglighet, effektivare resursanvändning och förbättrad arbetsmiljö. Men för att nå framgång krävs mycket mer än att bara få tekniken på plats. Digitalisering handlar framförallt om beteendeförändring och ett förändrat arbetssätt.

Här får du tips för vad som krävs för att få med din organisation på förändringen.

            
              
Skrivet av

Platform24

Authors