Dagens Industri: De tar över vd-stolen i Investors teknikbolag

maj 24, 2024

Fin intervju i Dagens Industri där Daniel Lillienau och Tobias Perdahl bland annat talar om utvecklingen de senaste åren, om att Platform24 nu finns i 19 svenska regioner och att bolaget breddat sig från primärvården till kroniker-, och specialistvården, i Sverige och utomlands.
”Det finns en enorm potential kvar i Europa bortom de fem marknader där vi är aktiva nu och vi har begynnande dialoger där, men det är ännu i en tidig fas.”

Läs hela artikeln här (premiuminnehåll)