Platform24 tecknar avtal med Skandia – säkerställer att kunderna får högsta medicinska kvalitet oavsett kontaktväg

Hälsoteknikbolaget Platform24 som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare har nyligen tecknat avtal med Skandia och SRC, Sophiahemmet Rehab Center. Lösningen ger Skandias kunder en ny kundresa då de använder sin vård – eller hälsoförsäkring. Den digitala lösningen, som sjösätts den första december 2021, gör att oavsett när eller hur kunderna kontaktar Skandia - digitalt eller via telefon - säkerställs högsta medicinska kvalitet.

december 1, 2021

Genom samarbetet med Platform24 kan Skandia erbjuda sina kunder ännu bättre service och utökad tillgänglighet. Försäkringskunderna kommer snabbt, tryggt och enkelt i kontakt med Hälsoslussen.
Hälsoslussen bemannas av sjuksköterskor från SRC som guidar kunden till rätt hjälp och lämplig vård.

– Vi har stort fokus på att förbättra kundupplevelsen och ett viktigt led i detta är att satsa mer på digitala lösningar. Med Platform24 ökar vi tillgängligheten för våra kunder, de kan boka tider och det går att få digital sjukvårdsrådgivning dygnet runt via en väg in. Våra kunder ska få rätt hjälp oavsett om det gäller förebyggande hjälp, rådgivning eller vård, säger Jan Karlsson, chef för Risk och Hälsa på Skandia.

– Vi är stolta över att få stödja ett av Sverige största och ledande försäkringsbolag i sin verksamhetsutveckling mot ännu mer sammanhållna, effektiva och kvalitativa kundresor. Vi är övertygade om att det gör skillnad för Skandias kunder och medarbetare, säger Rasmus Waller, Chief Commercial Officer på Platform24

Digital plattform ger medicinsk trygghet för både kunder och personal

Oavsett hur kunderna kontaktar Skandia, digitalt eller via telefon, säkerställer Platform24 att de får samma höga medicinska bedömning. I den digitala plattformen automatiseras och effektiviseras vårdärenden genom att både anamnestagning och triagering sker med stöd av medicinsk expertis. Kontaktar kunderna Skandia via telefon använder Hälsoslussen Platform24:s lösning som stöd för triagering som ligger till grund för val av vårdnivå. I de ärenden, där ett fysiskt vårdmöte är aktuellt, skickar Hälsoslussen vidare ärendena i sitt vårdgivarnätverk. Lösningen inkluderar även egenvårdsråd.

Digitala vårdmöten – smidig och enkel kundresa via Platform24

I de fall där digital vård är aktuellt kan Hälsoslussen sätta kunden i direktkontakt med en läkare. Dessa ärenden skickas sömlöst till Platform24:s systerbolag, den digitala vårdgivaren Doktor24. På kvällar och helger kan kunderna välja mellan att boka en tid eller att gå vidare till Doktor24:s sjukvårdsrådgivning.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se

Om Platform24

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor och Apoteket.