Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

År 2020 lyfte Stanford Medicine antågandet av den datadrivna läkaren i en global trendrapport om hälsa. Dessa läkare är verkligen på frammarsch och vi, författare av denna artikel och läkare själva, kan bekräfta detta utifrån våra sammarneten med olika läkare. Den nya verkligheten för läkare skiljer sig mycket från den traditionella, monolitiska rollen associerad med titeln. Och med dessa nya diversifierade positioner innoverar vi vården. Läs hela artikeln här (på engelska)

oktober 21, 2021

How healthcare’s digital revolution will change the doctor’s role. Spoiler alert: The future looks pretty bright

I den här artikeln introducerar vi fyra nya läkararketyper som växer fram då vård möter tech och människa möter maskin. Vi ser dessa arketyper som dom som lägger de digitala spåren för morgondagens vårdsystem. Detta framtida system är fullt patientcentrerat, byggt utifrån ”digital-first” och verkligt automatiserat. Ett system där digital och fysisk vård är sömlöst integrerad för att leverera fantastiska patientresor.

Översikt över de fyra arketyperna

  • The Builder – skapar de grundläggande byggstenarna för det digitala järnvägsnätet, bestående av nya lösningar, produkter och algoritmer.
  • The Innovator – kombinerar ihop dessa byggstenar till meningsfulla sätt att skapa morgondagens patientresor och kliniska arbetsflöden.
  • The Healer – drar nytta av dessa digitala lösningar och smata arbetsflöden för att kunna stödja människors hälsa och leverera sömlös vård i nya, virtuella miljöer, samt säkerställer ett lärande hybrid-vårdsystem.
  • The Leader – agerar som en ambassadör, som bryggar de tydligt olika kulturerna – från agil produktutveckling hela vägen till klinisk medicin – och säkerställer att järnvägen för morgondagens vårdsystem är säkert byggt och att tågen går enligt tidtabell.