Digital Hälsa: Regioner ”påtagligt” avlastade av digital coronamottagning

Digital Hälsa skriver om tidiga resultat för vår coronamottagning: Platform24 har analyserat datan från de första veckornas användning av den lösning för triagering av patienter med befarade coronasymtom som hälsoteknikföretaget levererat till hälso- och sjukvården i de tre regionerna Norrbotten, Gävleborg och Jämtland Härjedalen.

april 1, 2020

– Vår dataanalys visar att vårt digitala triageringsverktyg ger påtaglig avlastning för vårdpersonalen och ökad tillgänglighet till medicinsk information och vård för patienterna, säger Sara Dannborg, kommunikationschef på Platform24, till Digital Hälsa.

Det är uppgifter som vidimeras av Ida Kedling, verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg, när det gäller regionen där hon arbetar. ”Det är hög belastning på vården nu, men med den digitala ingången kan vi öka tillgängligheten och patienterna prioriteras redan i kön efter hur svåra besvär de har. Även hörselskadade kan enkelt få hjälp den här vägen”, säger Ida Kedling.

Den webbaserade coronamottagningen ingår i ett koncept med så kallad samlad digital ingång till vården. Den vårdsökande loggar in via Bank-id och får svara på automatiskt skapade frågor enligt medicinska protokoll och guidas sedan till relevant vårdnivå. Den vårdsökande erbjuds egenvårdsråd och information om sitt besvär. Bland alternativen finns även chattsamtal i form av ett journalfört vårdmöte online med sjuksköterska eller läkare, samt hänvisning till 112. Det finns för närvarande ett stort intresse för Platform24:s tjänst. – Flera regioner kommer under april månad att implementera digital ingång till vården och den integrerade coronamottagningen, säger Sara Dannborg.