Kundberättelse

En digital ingång till vården

För att kunna erbjuda sina medborgare en samlad digital ingång till vården tog Region Norrbotten hjälp av Platform24. Den digitala lösningen, som fått namnet Digitalen, bygger på Platform24:s vårdplattform, vilken uppskattas av både patienter och vårdpersonal.

Kategori

Region

Plats

Sverige

Tjänst

Primärvård

En digital dörr in – ett svar på regionens geografiska utmaningar

Region Norrbotten är ett län med liten befolkning, stora avstånd och med ökade vårdbehov hos invånarna. Pia Näsvall ser att norrbottningarnas behov av vård stiger allt mer samtidigt som svårigheterna med att rekrytera vårdpersonal har tilltagit.

Enligt Anders Nordin, IT/MT-direktör på Region Norrbotten, är Platform24:s lösning en av flera pusselbitar i en större strategi. Det tog ungefär ett år att förbereda organisationen på detta men teknologin i sig var inte den avgörande faktorn.

”–Den största förändringen var hur personalen ställde om sitt arbetssätt, det var den stora förändringsresan. Vi valde Platform24 hösten 2019 för att kunna lansera den digitala ingången innan årsskiftet. Tidigare IT-projekt krävde att vi skapade vår egen IT-miljö, men nu har vi köpt en tjänst som förenklar verksamheten väsentligt. Platform24 ansvar för drift och underhåll av tjänsten och vi måste få det att hänga ihop med vår övriga IT-miljö”

Anders Nordin. IT/MT Direktör, Region Norrbotten

Press picture, Pia Näsvall

”Vi måste hitta ett nytt sätt att kunna hjälpa dem som behöver oss fysiskt. Vi har många multisjuka som har omfattande vårdkontakter, men vi har även stora patientgrupper med enklare behov som inte behöver oss fysiskt på samma sätt. Genom att möta dessa patienter digitalt har vi kunnat frigöra resurser för dem som behöver oss fysiskt och det var utgångspunkten när vi startade Digitalen”

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten

Hur fungerar den digitala ingången?

Platform24 kan nås via regionens hemsida, 1177.se eller via en sms-länk som skickas ut om den vårdsökande hamnar i telefonkö hos 1177. Patienten loggar in med mobilt BankID, via mobil, surfplatta eller dator och får via en automatisk chatt svara på frågor om sitt besvär enligt validerade protokoll. Utifrån svaren får patienten ett egenvårdsråd, akut hänvisning eller möjlighet att ställa sig i kö till chatt med sjuksköterska som vid behov kan lämna över ärendet till en läkare eller profession inom psykisk ohälsa. Ärendet sammanställs och sjuksköterskan kan enkelt prioritera patienterna efter brådskandegrad. Sjuksköterskan kan också guida patienten vidare till fysisk undersökning till hälsocentral, samtidigt som journalen uppdateras.

Kickstart för vårdplattformen i samband med coronapandemin

När coronapandemin kom till Sverige och Norrbotten ökade belastningen hastigt på 1177 och på hälsocentralerna. Digitalen, som redan var planerad att sjösättas i februari, blev därför ett viktigt komplement för att kunna bibehålla en god tillgänglighet för norrbottningarna.

Under den här perioden fick vi en helt annan möjlighet att hjälpa fler utan att behöva öka bemanningen på motsvarande sätt och vi har kunnat behålla en bra arbetsmiljö och en bra kontakt med patienten, säger Pia Näsvall, verksamhetschef, Region Norrbotten.

En tredjedel av de som sökte till 1177 valde den digitala ingången och hälften av de ärenden som handlade om covid-19 guidades till egenvårdsråd.

– Vi startade Digitalen precis när corona kom – dagen efter exploderade det. Vi har hjälpt massor med patienter när 1177 i början var överlastade. Vi fick många frågor om coronaviruset men de vanliga frågorna om allt från nageltrång till hjärtinfarkter kvarstod ju, säger Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska som arbetar i Platform24 på Region Norrbottens centrala ingång Digitalen.

Effektivt flöde med ökad grad av självbetjäning

Vårdplattformen skapar ett sömlöst flöde för patienten och innefattar rådgivning, hänvisning, digital slutbehandling och vid behov remiss till den hälsocentral som patienten är listad hos.

I dagsläget behandlas mellan 300 till 400 ärenden varje dag i Platform24. Omkring 20 procent av patienterna har fått automatiska egenvårdsråd via Platform24. Hälften av dessa har valt att därefter inte gå vidare till ett vårdmöte.

En stor andel patienter har alltså kunnat få sitt behov av information och egenvårdsråd uppfyllt och ärendet har sluthanterats utan inblandning av vårdpersonal.
1177 vårdguiden på telefon erbjuder rådgivning och hänvisning. Patienten kan också ladda upp bilder vilket i många fall utökar möjligheterna till bedömning.

400 fall

Administreras av Digitalen och Platform24 varje dag

20%

av patienterna har fått automatiska egenvårdsråd via Platform24

This solution saves time as the patient is guided to the right care level from the start.

Pia Näsvall
Chief Physician at Region Norrbotten

En win-win för både vårdgivaren och patienten

Lösningen sparar tid. Om patienten behöver mer än egenvårdsråd och väljer att gå vidare till att chatta finns anamnesen redan på plats vilket sparar mycket tid för vårdpersonalen. Plattformen gör en bedömning av hur brådskande ärendet är och ser till att patienten redan från början hamnar på rätt vårdnivå, säger Pia Näsvall.

Såväl patienter som vårdgivare uppskattar tjänsten. Personalen uppger att de fått en bättre arbetsmiljö med mindre stress genom att använda chatten. De uppger ökad effektivitet gällande hantering av ärenden, samt att de kan göra en mer kvalitativ bedömning än i telefonen. Snittbetyget från personalen är 4,75 av 5.

”Känns som man kan hjälpa de flesta patienter på ett bra sätt, känns som jag kan göra ”mer” än på 1177 då jag kan boka in till läkare, skicka remisser tex och inte bara hänvisa patienten vidare. I en chatt blir det mer ”här och nu” och mindre av de utsvävningarna som blir i telefon. Det kan också vara enklare för många patienter att svara på känsliga frågor”

Ann-Charlotte Öhman, distriktssköterska i Region Norrbotten

Vården i framtiden för Region Norrbotten

Region Norrbotten avser att implementera Platform24:s lösning i hela regionen. I första steget ska Platform24 implementeras på samtliga regiondrivna hälsocentraler i regionen. I nästa steg ska Platform24 även omfatta specialistvården.

– Idag är tjänsten bemannad av sjuksköterskor på 1177, läkare från olika hälsocentraler i regionen och personal med kompetens inom psykisk hälsa. Tanken är att alla hälsocentraler i regionen på sikt ska ansluta så att patienten kan möta samma vårdpersonal oavsett om kontakten sker digitalt eller fysiskt, säger Anders Nordin.

Anders Nordins tips för att lyckas med införandet av digital vårdplattform på regionnivå:

  • Inspireras av teknikens möjligheter men börja inte med tekniken i sig
  • Hitta ett stegvist införande – dra inte in allt på en gång då blir det för tufft
  • Jobba med kulturen och den digitala kompetensen hos medarbetarna parallellt

Kort om Region Norrbotten
  • Sveriges största region till ytan.
  • Sveriges nordligaste region med ca 250 000 invånare.
  • Region Norrbotten bedriver utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård även närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård,arbetsterapi och sjukgymnastik samt sjukvårdsupplysning via 1177.
  • Regionen har drygt 30 hälsocentraler samt fem sjukhus i egen regi.
  • Regionen har ca 7500 anställda och majoriteten av dessa är anställda inom vård och hälsa.
  • När patienterna tillfrågas om hur de upplevt Digitalen återkommer kommentarer som: tillgänglighet, flexibelt, professionellt bemötande och skönt att slippa resa. Patienternas snittbetyg är 4,8 av 5.

Fler kundberättelser

Vi täcker – och sammankopplar – alla vårdkedjor

Vad kan vi göra för dig?

Hitta vägen till lägre kostnader och förbättrade patientupplevelser

Consent
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.