Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

oktober 21, 2021

I den här artikeln introducerar vi fyra nya läkararketyper som växer fram då vård möter tech och människa möter maskin. Vi ser dessa arketyper som dom som lägger de digitala spåren för morgondagens vårdsystem. Detta framtida system är fullt patientcentrerat, byggt utifrån ”digital-first” och verkligt automatiserat. Ett system där digital och fysisk vård är sömlöst integrerad för att leverera fantastiska patientresor.

Översikt över de fyra arketyperna

  • The Builder – skapar de grundläggande byggstenarna för det digitala järnvägsnätet, bestående av nya lösningar, produkter och algoritmer.
  • The Innovator – kombinerar ihop dessa byggstenar till meningsfulla sätt att skapa morgondagens patientresor och kliniska arbetsflöden.
  • The Healer – drar nytta av dessa digitala lösningar och smata arbetsflöden för att kunna stödja människors hälsa och leverera sömlös vård i nya, virtuella miljöer, samt säkerställer ett lärande hybrid-vårdsystem.
  • The Leader – agerar som en ambassadör, som bryggar de tydligt olika kulturerna – från agil produktutveckling hela vägen till klinisk medicin – och säkerställer att järnvägen för morgondagens vårdsystem är säkert byggt och att tågen går enligt tidtabell.