Triage video

maj 20, 2024

Hänvisa patienter till rätt vårdnivå ochmatcha behoven med rätt resurs, kapacitet och vårdenhet