Digital Hälsa: Organisation nyckelfaktor för 1177 direkt-införande

Digital Hälsa har intervjuat Gerda Nilsson Tjernström, Chief Customer Services Officer, om nyckelfaktorer för att få ut värde och effektivisering vid införande av digitalt och automatiserat mottagande av vårdsökande.

maj 20, 2024

– Vi kan se att väl genomförda kommunikationsinsatser och ett målinriktat arbete med förändringsledning ger tydliga resultat, säger Gerda Nilsson Tjernström som leder Platform24:s implementeringsteam.

– Det finns regioner som valt att etablera en central enhet som tar emot alla patientkontakter från den egna regionen och det finns regioner som gör det möjligt för patienterna att söka sig direkt till sin vårdcentral med hjälp av plattformen. Båda modellerna kan fungera. Den springande punkten är hur väl man lyckats med arbetet med förändringsledning och kommunikation om den kommande omställningen till ett mer digitalt arbetssätt.

Läs hela artikeln här (premiuminnehåll)