Daniel Lillienau & Tobias Perdahl utses till Co-Heads för Platform24

mars 25, 2024

Idag meddelar Platform24 att Fredrik Ohlsén slutar som VD och lämnar bolaget. Styrelsen har utnämnt medgrundarna Daniel Lillienau och Tobias Perdahl att tillsammans leda bolaget, från och med idag. Daniel Lillienau är för närvarande Platform24:s Chief Strategy Officer och tidigare VD. Tobias Perdahl är för närvarande Managing Director Nordics och tidigare Chief Medical Officer för bolaget.

”Jag vill, å styrelsens vägnar, tacka Fredrik för hans starka engagemang och insatser för Platform24. Han lämnar efter sig en stark tillväxtorienterad kultur och vi önskar honom all lycka till framöver, säger Anders Grudén, styrelseordförande i Platform24.

Platform24 har vuxit i både storlek och marknadsandel under de senaste åren, och dess starka positioner inom både automatisk triage och patientmonitorering har gjort att bolaget varit drivande i digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Platform24:s mjukvarulösningar ökar effektiviteten och tillgängligheten i vården, skapar en bättre arbetsvardag för vårdpersonalen och en smidigare patientupplevelse.

”Som medgrundare av Platform24 har både Daniel Lillienau och Tobias Perdahl haft avgörande roller i att utveckla bolaget till ett av de ledande HealthTech-bolagen för både vårdgivare och försäkringsbolag. Tillsammans har de djup kunskap om både produkten och vårdens utmaningar, samt en kombination av tekniska, kommersiella och strategiska förmågor. Med Daniel och Tobias som co-heads är jag övertygad om att vi kan leverera på vår strategiska tillväxtplan”, tillägger Anders Grudén.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24
Tel: +46 73 982 58 42
E-mail: sara.dannborg@platform24.com