aaa

Publications

2023-10-25

Om tillgänglighetsarbete på Platform24

I en artikel i DN den 25 oktober lyfts kritik mot tillgängligheten i Platform24:s lösning som 1177 direkt använder. Vi tar tillgänglighetsfrågor på stort allvar, alla ska kunna söka vård i våra appar. Allt innehåll testas både av medicinsk och icke-medicinsk personal för att texterna ska vara förståeliga och vi har genomfört en rad både interna och externa granskningar för att ytterligare vidareutveckla och förbättra tillgängligheten. Här följer några kommentarer till påståenden i artikeln.

2023-10-05

Kommentar från Platform24 med anledning av artiklar i Sveriges Television Skåne samt i Dagens Nyheter

Artiklarna innehåller flera faktafel, vantolkningar och starkt vinklade slutsatser. Påståendet att tre av tio patienter sorteras fel och riskerar att få fel vård är direkt felaktigt. I vården används ordet “avvikelse” som benämning på “observation” eller “återkoppling”.

2023-02-22

Investors teknikbolag vinner miljardupphandling i vården

Från och med nästa år kommer Vårdguiden att ta hjälp av en bot för att slussa vidare patienter till rätt digital och fysisk vård.

2022-09-12

Platform24 och Region Gävleborg i Vinnovafinansierat projekt: Samlad hälsodata kan ge bättre vård till reumatiker

Nya, skalbara arbetssätt krävs inom sjukvården och möjligheten till egenmonitorering av kroniska sjukdomar är en viktig komponent. Vinnova har beviljat medel till ett projekt som ska bygga en ny infrastruktur för egenrapportering av hälsodata vid inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar.

2021-10-21

Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

År 2020 lyfte Stanford Medicine antågandet av den datadrivna läkaren i en global trendrapport om hälsa. Dessa läkare är verkligen på frammarsch och vi, författare av denna artikel och läkare själva, kan bekräfta detta utifrån våra sammarneten med olika läkare. Den nya verkligheten för läkare skiljer sig mycket från den traditionella, monolitiska rollen associerad med titeln. Och med dessa nya diversifierade positioner innoverar vi vården.

2020-03-31

Nya siffror: Coronamottagningen ger tydlig avlastning

Region efter region snabblanserar nu en digital central ingång i vården, där möjligheten till en nischad ”coronamottagning” är extra aktuell. På Platform24 jobbas det för högtryck och på bara några dygn kan en region ha en automatiserad digital vårdguide inklusive coronamottagningen, på plats.