aaa

News

2022-11-14

Fredrik Ohlsén ny VD för Platform24

Fredrik Ohlsén har utnämnts till ny VD för Platform24. Nuvarande VD Daniel Lillienau kommer att tillträda en ny roll som Chief Strategy Officer.

2022-09-12

Platform24 och Region Gävleborg i Vinnovafinansierat projekt: Samlad hälsodata kan ge bättre vård till reumatiker

Nya, skalbara arbetssätt krävs inom sjukvården och möjligheten till egenmonitorering av kroniska sjukdomar är en viktig komponent. Vinnova har beviljat medel till ett projekt som ska bygga en ny infrastruktur för egenrapportering av hälsodata vid inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar.

2022-06-07

Cerner och Platform24 i samarbetsavtal

Det svenska marknadsledande hälsoteknikbolaget Platform24 och det världsledande journalsystemföretaget Cerner har ingått ett globalt partnerskap. Samarbetet innebär att en digital produktportfölj, kallad Cerner Virtual, kommer att kunna erbjudas befintliga och nya kunder. Cerner Virtual innebär en sammanhållen lösning som möjliggör digital och fysisk vård med hög tillgänglighet och kontinuitet.

2021-12-01

Platform24 tecknar avtal med Skandia – säkerställer att kunderna får högsta medicinska kvalitet oavsett kontaktväg

Hälsoteknikbolaget Platform24 som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare har nyligen tecknat avtal med Skandia och SRC, Sophiahemmet Rehab Center. Lösningen ger Skandias kunder en ny kundresa då de använder sin vård – eller hälsoförsäkring. Den digitala lösningen, som sjösätts den första december 2021, gör att oavsett när eller hur kunderna kontaktar Skandia – digitalt eller via telefon – säkerställs högsta medicinska kvalitet.

2020-04-01

Digital Hälsa: Regioner ”påtagligt” avlastade av digital coronamottagning

Industry magazine “Digital Hälsa” writes about the early results of our digital corona clinic: ”Platform24 has analyzed data from the first few weeks of using the solution to triage patients experiencing corona symptoms in Norrbotten, Gävleborg and Jämtland Härjedalen.

2020-03-31

Nya siffror: Coronamottagningen ger tydlig avlastning

Region after region is now rapidly launching a “central digital entrance”, where the possibility of a “digital corona clinic” is particularly relevant. There is a very intense work period at Platform24 and in just a few days, a region can have an automated guide to digital care, including the” digital corona clinic”, in place.

2020-03-24

ÖP: ”Coronautbrott snabbade på digitala hälsocentraler”

The spread of the coronavirus has accelerated the opportunities for county residents to receive digital help from health centers.

2020-03-23

svt.se: ”Region Gävleborg öppnar digital coronamottagning”

It is still calm inside the county’s hospital, but the pressure is high on the healthcare telephones. To relieve 1177 (the care counseling call center), the Region of Gävleborg now opening a digital corona clinic.More than 450 companies from all over the Nordic region have applied for the competition and the finalists are active in various industries such as environmental technology, e-health, fintech, edtech, mobility and more.
Fantastic fun and an important recognition for our solutions and the great value we create together with our customers!