Ziekenhuizen

Ziekenhuizen vormen de hoeksteen van de gezondheidszorg en bieden een breed scala aan medische diensten en kritieke zorg aan mensen in nood. Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het bieden van uitgebreide oplossingen voor de gezondheidszorg, variërend van spoedeisende behandelingen tot gespecialiseerde procedures. Ze garanderen 24 uur per dag toegang tot hoogwaardige zorg.

Uitdagingen

De manier waarop de zorg is gestructureerd, verschilt sterk van land tot land en van gezondheidszorgsysteem tot gezondheidszorgsysteem. Er zijn echter een aantal gemeenschappelijke thema’s waar grote ziekenhuizen en ziekenhuisketens mee te maken krijgen.

Hoge patiëntvolumes beheren

Een grote toestroom van patiënten leidt tot een verhoogde druk op de middelen. Dit kan leiden tot lange wachttijden, verminderde patiëntenzorg en uitdagingen bij het handhaven van een optimale patiëntenstroom.


Continuïteit in zorg

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met uitdagingen bij het garanderen van een naadloos continuüm van zorg na ontslag, met name tijdens poliklinische follow-ups, wat leidt tot hiaten in de monitoring van patiënten en potentiële risico’s op heropname.


Toewijzing van middelen

Zorgen voor voldoende personeel, optimaal gebruik van apparatuur en het beheer van de beschikbaarheid van bedden zijn voortdurende uitdagingen die van invloed zijn op de patiëntenzorg, operationele efficiëntie en kosteneffectiviteit.


Complexe zorgsystemen integreren

Grote ziekenhuizen en ziekenhuisketens omvatten meestal meerdere afdelingen, specialismen en zorgsystemen, waarbij er een naadloze integratie moet zijn tussen verschillende systemen, elektronische patiëntendossiers en medische apparatuur.


Kwaliteit en patiëntveiligheid handhaven

Ziekenhuizen moeten consequent hoge kwaliteits- en patiëntveiligheidsnormen handhaven. Dit betreft medicatietoediening, chirurgische procedures en patiëntbewaking, waarbij naleving moet worden gewaarborgd.


Digitale gezondheidstechnologieën

Grote ziekenhuizen staan voor uitdagingen bij het invoeren en integreren van digitale gezondheidstechnologieën. De integratie van elektronische patiëntendossiers, telegeneeskunde, monitoring op afstand en gegevensanalyse vereist aanzienlijke investeringen en zorgvuldige planning om een naadloze integratie te garanderen en de voordelen van technologie te maximaliseren.

Platform24-oplossingen voor ziekenhuizen

Met Platform24 kunnen ziekenhuizen deze uitdagingen het hoofd bieden, de zorgverlening transformeren en de betrokkenheid van patiënten vergroten.

Hoge patiëntvolumes beheren

Onze Voordeur-oplossing maakt eenvoudige toegang tot poliklinische zorg mogelijk. Door het afsprakenproces te stroomlijnen en handige online toegang te bieden, kunnen ziekenhuizen grote patiëntvolumes efficiënt beheren, wachttijden verminderen en betere patiëntenstromen creëren.

Continuïteit van patiëntenzorg:

Met onze RPM-oplossing kunnen ziekenhuizen de kloof in het zorgcontinuüm overbruggen door patiënten op afstand te monitoren na ontslag of tijdens poliklinische zorg. Voortdurende bewaking van vitale functies, medicatietrouw en symptomen stelt ziekenhuizen in staat om vroegtijdig in te grijpen, het aantal heropnames te verminderen en te zorgen voor consistente zorgverlening buiten het ziekenhuis.

Zorgen voor efficiënte toewijzing van middelen

De selfservice- en triagemogelijkheden van Platform24 automatiseren processen, zoals administratieve taken, waardoor de toewijzing van middelen wordt geoptimaliseerd. Dat, samen met onze RPM- en Pathways-oplossingen, zal helpen om de zorgprocessen van patiënten te stroomlijnen, zodat de behandelaars zich op hun patiënten kunnen richten.

Complexe gezondheidszorgsystemen integreren

Onze oplossing vergemakkelijkt naadloze integratie en interoperabiliteit tussen verschillende gezondheidszorgsystemen. Door elektronische patiëntendossiers, afspraakbeheersystemen en andere relevante platforms te integreren, kunnen zorgverleners de communicatie verbeteren en de zorgcoördinatie tussen afdelingen en specialismen verbeteren.

Kwaliteit en patiëntveiligheid behouden

We stellen ziekenhuizen in staat om kwaliteits- en patiëntveiligheidsmaatregelen te verbeteren. Door functies zoals Pathways en RPM te implementeren, kunnen ziekenhuizen de naleving van wettelijke vereisten verbeteren, ongewenste voorvallen verminderen en de patiëntresultaten voortdurend verbeteren.

Digitale gezondheidstechnologieën toepassen en benutten

De Platform24-suite bevat meerdere functies, zoals chat- en videoconsultatie en monitoring van patiënten op afstand, waarmee ziekenhuizen de toegang tot gezondheidszorg kunnen verbeteren en processen kunnen stroomlijnen. Alles in één oplossing.

 

Geoptimaliseerde toewijzing van middelen en verbeterde ziekenhuisactiviteiten

Door over te stappen op Platform24’s oplossing voor patiëntbetrokkenheid en virtuele zorg kunnen grote ziekenhuizen en ziekenhuisketens aanzienlijke waarde bereiken.