Pathways

Bereik betere resultaten en verhoog kostenefficiëntie met een zorgplan voor electieve en chronische zorg.

Creëer zorgplannen in minuten

Platform24 Pathways is een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om zorgplannen te creëren, zowel voor individuen als groepen patiënten. De oplossing is volledig flexibel, je kan direct gebruik maken van een van de standaard zorgplannen of zelf een zorgplan samenstellen door medische vragenlijsten en hardwaregegevens te combineren

Zorgpaden en thuismonitoring

De combinatie aan functionaliteit maakt meer automatisering van alle zorgplannen mogelijk

 • Hypertensie
 • Hartfalen
 • COPD
 • IBD
 • En meer

Zorgplannen voor electieve zorg

Pathways drijft efficiëntie door patiëntinteracties, gegevensverzameling en administratieve taken rondom een behandeling te automatiseren. Dit maakt een nauwe samenwerking tussen eerstelijnszorg, specialistische zorg en patiënten mogelijk.

 • Pre- en postoperatief
 • Zwangerschap
 • Rehabilitatie
 • Kanker
 • En meer

Zorgpaden en thuismonitoring

De combinatie aan functionaliteit maakt meer automatisering van alle zorgplannen mogelijk

Een oplossing met volledige flexibiliteit

Gebruik standaard zorgplannen van de plank, of bouw je eigen door medische vragenlijsten en metingen te combineren.

Track and share vital Bijhouden en delen van vitale gegevenssigns

Sta patiënten toe om hun vitale gegevens en symptomen bij te houden en deze informatie in realtime te delen met hun zorgteam. Preventief werken helpt patiënten niet alleen om zorg te ontvangen voordat problemen ernstiger worden, maar vermindert ook mogelijk kostbare interventies.

Houd patiënten uit het ziekenhuis

Dankzij Pathways kunnen zorgverleners patiënten onder toezicht houden zonder frequente persoonlijke bezoeken. Dit is met name belangrijk voor patiënten met aandoeningen die dagelijks of zelfs elk uur worden gemonitord. Bovendien besparen patiënten veel reistijd.

Pathways als onderdeel van de volledige zorgreis

Wij geloven in het op afstand monitoren van patiënten om het hoogst mogelijke niveau van gemak en medische veiligheid te bieden.

Met Platform24 kunnen patiënten met je communiceren vanaf één toegangspunt, ongeacht de reden van contact. Zelfmonitoring wordt beheerd in dezelfde app die gebruikt kan worden om andere zorg te zoeken, toegang te krijgen tot laboratoriumresultaten, hun dagboek te lezen en nog veel meer.

Grootste voordelen van Pathways

Toegankelijkheid, flexibiliteit en patiëntervaring

Voor chronische patiënten is hulp van hun zorgverlener slechts één klik verwijderd met een asynchroon berichtenkanaal. Het eerste personeelslid dat reageert ziet de volledige gezondheidsstatus van de patiënt en kan snel beslissen welke prioriteit de zaak krijgt.

Medische veiligheid

Veel chronische patiënten hebben slechts één of twee fysieke contactmomenten met zorgverleners per jaar, terwijl ze 365 dagen met hun aandoeningen leven. Pathways geeft patiënten de zekerheid van constant aanwezige zorg en levert een drastisch grotere hoeveelheid gegevens aan de zorgverlener.

Kostenbesparing

Met behandeling van patiënten via geautomatiseerde workflows, beslissingsondersteuning, suggesties voor medische notities en batchbeoordelingen, kan een zorgverlener meer tijd besteden aan patiënten en minder tijd aan administratie. Zo besparen we kosten en vereenvoudigen we werkdagen.

Tevredenheid van medewerkers

Geautomatiseerde administratie en batchbeoordeling van routinegevallen bieden zorgverleners meer tijd om de relatie tussen patiënt en zorgverlener op te bouwen en meer tijd om dieper in te gaan op complexe medische gevallen.

Pathways producten

Stelt patiënten in staat om hun subjectieve symptomen of de resultaten van medische apparaten te rapporteren via vragenlijsten. De brede selectie van vragenlijsten en de flexibiliteit van het platform maken het mogelijk om zorgprocessen aan te passen aan zowel patiënt als zorgverlener.

Dit resulteert in zorgpaden die daadwerkelijk worden gebruikt door patiënten, terwijl zorgverleners tijd besparen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Handmatige gegevensinvoer

Gestandaardiseerde formulieren voor alle gegevens die niet automatisch worden bijgewerkt vanuit hardware

 • Kwalitatieve en subjectieve gegevens (bijv. depressieformulieren)
 • Objectieve gegevens van niet-ondersteunde hardware

PROM (Patiëntgerapporteerde uitkomstmaatregelen)

Gestandaardiseerde formulieren voor PROM

Een interface voor zorgverleners

Bouw zorgplannen
Definieer zorgplannen en zorggroepen

Zorgplan beheer
Beheer groepen patiënten met chronische aandoeningen

Medische gegevensanalyse
Volg individuele patiënten in de loop van de tijd via behapbare representatie van hun gegevens

Individuele drempelwaarden
Geen one-size-fits-all maar de mogelijkheid om individuele drempelwaarden in te stellen op basis van leeftijd, geslacht of andere factoren

Automatische waarschuwingen
Waarden die als normaal worden beschouwd, worden automatisch verwerkt, waardoor zorgverleners alleen tijd hoeven te besteden aan kritieke waarden die aandacht nodig hebben

Trendanalyse
Ons MDR-gecertificeerd algoritme analyseert trends, waardoor alleen de waarden die als uitschieters worden beschouwd voor de patiënt gemarkeerd worden

Adaptieve logica
Vragenlijsten die automatisch worden verzonden, kunnen worden aangepast op basis van de waarden die de patiënt rapporteert. Ook de frequentie van toekomstige metingen kan op deze manier worden aangepast

Automatische aangepaste berichten
Stuur automatisch aangepaste berichten naar patiënten, afhankelijk van de waarden die ze rapporteren

De hardware-integraties ondersteund door Platform24 kunnen worden gebruikt als invoer voor veel verschillende zorgpaden, bijvoorbeeld voor aandoeningen als

 • Hypertensie
 • Hartfalen
 • Astma
 • IBD (Inflammatory Bowel Disease)
 • Type 2 diabetes
 • En meer.

Alle hardware-apparaten ondersteund door Platform24 maken automatische draadloze gegevensoverdracht naar de app mogelijk.