New
Udstillinger - OffDig 2024 Læs mere

Primær Pleje

Primær pleje fungerer som det første kontaktpunkt og koordinerer grundlæggende sundhedsydelser. Det er en grundlæggende del af sundhedssystemet, der tilbyder tilgængelig pleje for at håndtere diverse sundhedsproblemer og fremme overordnet trivsel.

Udfordringer

Fælles udfordringer inden for primær pleje omfatter:

Stigende efterspørgsel fra patienter

Med en aldrende befolkning, øget forekomst af kroniske sygdomme og ændringer i sundhedsadfærd, påvirkes primærplejens kapacitet og ressourcer af et øget pres.


Mangel på praktiserende læger inden for primærpleje

Mange lande oplever en mangel på praktiserende læger inden for primærpleje på grund af en aldrende arbejdsstyrke og vanskeligheder med at tiltrække nye læger.


Koordinering af pleje og henvisningsprocesser

At koordinere pleje på tværs af sundhedsudbydere og håndtere henvisninger til specialister kan være komplekst og tidskrævende, hvilket kan resultere i fragmenteret pleje og forsinkelser i at modtage specialiseret pleje.


Arbejdskraftens udmattelse og stress

Praktiserende læger inden for primærpleje står ofte over for store arbejdsbyrder, lange arbejdstimer og høje patientvolumener, hvilket kan bidrage til udmattelse og stress og resultere i hyppig udskiftning af personale.

Platform24 løsninger for Primær Pleje

Platform24 kan effektivt imødekomme udfordringer inden for primærpleje ved at udnytte digitale sundhedsteknologier og tilbyde en omfattende pakke af tjenester:

Stigende efterspørgsel fra patienter

Vores digitale løsning forbedrer markant patientadgangen til primære sundhedstjenester. Derudover giver vores egenmonitoreringsløsning praktikere mulighed for at lave skræddersyede plejeplaner til hver patients unikke behov, hvilket hjælper primærplejen med at håndtere stigende patientkrav effektivt med personlige og effektive tjenester.

Mangel på praktiserende læger inden for primærpleje

Platform24’s selvbetjenings- og triagefunktioner automatiserer visse processer og muliggør, at praktiserende læger inden for primærpleje kan optimere deres tid og fokusere på patienter med størst behov. Ved at mindske administrative byrder hjælper det med at lette arbejdsbyrden for praktiserende læger inden for primærpleje og forbedrer effektiviteten, hvilket dermed mindsker virkningen af lægemanglen.

Koordinering af pleje og henvisningsprocesser

Platform24 strømliner koordineringen af pleje og kommunikationen mellem sundhedsudbydere. Vores system muliggør problemfri deling af patientinformation, hvilket sikrer mere effektive henvisninger, reducerede ventetider, forbedret plejekontinuitet og en generelt forbedret patientoplevelse.

Arbejdskraftens udmattelse og stress

Vores digitale løsninger skaber et effektivt flow, der automatisk styrer patienterne til den rette plejekategori og tilbyder samtidig klinikere muligheden for at forbinde sig med patienter eksternt gennem vores egenmonitorering. Dette reducerer behovet for fysiske besøg, letter arbejdsbyrden for læger og giver fleksibilitet.

Forøget effektivitet og problemfri plejekoordinering

Implementering af Platform24 i primærpleje giver følgende fordele: