Ny
Conference - E-sundhedsobservatoriets 2023 Læs mere

Selvbetjening og Automation

Gennem vores selvbetjening og Automation-tjeneste får patienter kontrol over deres egne sundhedsrejser, mens udbydere sparer både tid og penge.

Brugervenligt layout

Med millioner af patientkontakter årligt tilbyder vores platform Nordens mest omfattende og afprøvet system for automatiseret triage, udarbejdelse af patientjournaler samt styring af plejen til det rette niveau. Patienter modtager personaliseret rådgivning gennem en let og forståelig brugerflade. Platformen matcher også behovet for at kunne levere den bedst mulige sundhedsrådgivning baseret på de aktuelle forhold.

Vi tilbyder hurtig og sikker selvbetjening

  • Sundhedsjournaler gennem formularer som kan tilpasses.
  • Automatiseret henvisning og triage til det rette sundhedsniveau, baseret på både behov og tilgængelighed.
  • Rådgivning til egenomsorg.
  • Book tid til enten fysiske eller digitale besøg

Vores algoritmer er baseret på fastsatte nationale triageprotokoller, og udvikles samt forbedres kontinuerligt.

Selvbetjenings- og Automationsmoduler

  • Medicinske spørgeskemaer (kan tilpasses)
  • Triage (fuldstændig konfigurerbar)
  • Automatiseret henvisning til ledige sundhedsfaciliteter
  • Booking
  • Eskalering

Kan fuldstændig tilpasses

Afhængigt af dine behov i din virksomhed, vælg vores standaliserede medicinske sundhedsformularer og triage-værktøjer som følger den nationale protokol, og foretag ubegrænsede indstillinger for at styre jeres sundhedsnetværk.

Medicinske spørgeskemaer udgør grundlaget for journalføring før, under og efter konsultationer.

En læge kan for eksempel sende et pointbaseret spørgeskema direkte til patienten, som selv kan udfylde dette hjemmefra. Et eksempel på dette kunne være Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S), hvis der er mistanke om at patienten lider af en depression. Når formularen er indsendt af patienten, vil den automatisk blive vurderet, og de rette sundhedsudbydere vil blive foreslået i henhold til medicinske retningslinjer.

Læger kan også oprette tilbagevendende formularer for patienter, som har behov for regelmæssige opdateringer i deres velvære.

Patienter beskriver deres symptomer til en chatbot, og får derefter anbefalinger om hvad de efterfølgende skal gøre, samt et “booking nummer”, som videresender dem til den rette sundhedsafdeling. Hvis det er hensigtsmæssigt kan patienter også få direkte adgang til information om egenomsorg (tilgængeligt i visse regioner).

Som næste skridt kan man også booke fysiske eller virtuelle besøg, starte et virtuelt besøg med det samme eller få en øjeblikkelig henvisning til akuthjælp. Hvis patienten fortsætter til et besøg, integreres al information i en sundhedsjournal, som kan deles med alle sundhedsudbydere patienten er i kontakt med.

Blandt de mange chatbots som findes på markedet i dag, falder nogle i kategorien “manuel triage”, som stadig forudsætter at et menneske foretager alle sundhedsvurderinger. Andre er mere eksperimenterende, angiveligt selvlærende AI-værktøjer, dog uden et tilstrækkeligt dokumenteret medicinsk grundlag. Vi har sat os i en afbalanceret midterposition. Vores triagelogik er deterministisk og fuldstændig transparent. Den er baseret på svenske nationale triage-protokoller, der har været brugt meget omfattende blandt hundrede millioner af patienttilfælde gennem flere årtier.

Routing, eller henvisning, gør triage til et endnu mere effektivt værktøj ved at tilpasse anbefalinger ud fra den relevante pleje, der er tilgængelig.

Systemet optimerer for både tilgængelighed og kontinuitet i plejen, og tager hensyn til patientspecifikke faktorer samt lokal tilgængelighed. Hvis patienten fx allerede er knyttet til en praktiserende læge eller en privatlæge, vil dette blive taget højde for under triageforløbet.

Systemet forbindes også med andre systemer (fx for at generere automatiske laboratoriehenvisninger). Vores kunder har oplevet betydelige besparelser ved at anvende vores løsning til at prioritere covid-19 tests i henhold til nationale retningslinjer.

Bookingmodulet gør det muligt for patienter selv at booke fysiske eller virtuelle besøg. Patienten får adgang til passende kalendere baseret på den ønskede service og besøgets påtrængende nødvendighed.

I et offentligt sundhedssystem kan dette indebære, at patienterne vælger mellem tilgængelige læger på et lokalt sygehus. På den anden side kan det i en situation, der er baseret på private sundhedhedsforsikringer, betyde, at patienterne vælger mellem specialister i et forsikringsselskabs netværk af sundhedsudbydere.

Appen kan direkte vise sundhedsudbyderens skadestue eller bookingsystem til automatisk booking uden menneskelig interaktion. Og fordi patienten har gennemgået triage inden bookingen foretages, kan plejepersonalet være sikre på, at de ledige tider er udfyldt af de rigtige patientgrupper.

Eskalering er vores mest avancerede automatiseringsprodukt, og bruges til at optimere balancen mellem tilgængelighed og kontinuitet af pleje i komplekse systemer blandt sundhedsudbydere.

Systemet kan fx søge efter en helt specifik medicinsk kompetence ud fra patientens behov, såsom arytmi. Hvis der ikke er en specialist tilgængelig inden for en foruddefineret tidsramme, vil systemet identificere en kardiolog i området. Hvis en kardiolog ikke kan lokaliseres inden for en sikker tidsperiode for den pågældende patient, kan sagen i stedet videresendes til et lokalt sundhedscenter eller, såfremt dette ikke er muligt, til en regional hotline.