New
Udstillinger - OffDig 2024 Læs mere

Hospitaler

Hospitaler fungerer som hjørnestenen i leveringen af sundhedspleje og tilbyder en bred vifte af medicinske tjenester og kritisk pleje til personer i nød. Hospitaler spiller en vigtig rolle i at tilbyde omfattende sundhedsløsninger, der spænder fra akut behandling til specialiserede procedurer. De sikrer adgang til kvalitetspleje døgnet rundt.

Udfordringer

Måden, pleje er struktureret på, varierer i vid udstrækning på tværs af forskellige lande og sundhedssystemer. Dog er der stadig nogle fælles temaer, som store hospitaler og hospitalskæder støder på i deres drift.

Håndtering af høje patientvolumener

En høj tilstrømning af patienter fører til trængsel og øget pres på ressourcerne. Dette kan resultere i lange ventetider, svækket patientpleje og udfordringer med at opretholde en optimal tilstrømning af patienter.


Plejekontinuitet

Hospitaler står over for udfordringer med at sikre en problemfri fortsættelse af pleje efter udskrivning, især under ambulante opfølgningsbesøg, hvilket kan medføre huller i patientovervågning og potentielle risici for genindlæggelse.


Sikre effektiv ressourceallokering

At sikre tilstrækkelige bemandingsniveauer, optimere brugen af udstyr og håndtere tilgængeligheden af senge er konstante udfordringer, der påvirker patientpleje, operationel effektivitet og omkostningseffektivitet.


Integrere komplekse sundhedssystemer

Store hospitaler og hospitalskæder omfatter typisk flere afdelinger, specialer og sundhedssystemer, hvor der skal være en problemfri integration mellem forskellige systemer, elektroniske sundhedsjournaler og medicinske apparater.


Opretholdelse af kvalitet og patientsikkerhed

Hospitaler skal konsekvent opretholde høje standarder for kvalitet og patientsikkerhed. Dette omfatter medicinadministration, kirurgiske procedurer og overvågning af patienter, hvor overholdelse skal sikres.


Digitale sundhedsteknologier

Store hospitaler står over for udfordringer ved at adoptere og integrere digitale sundhedsteknologier. Inkorporering af elektroniske patientjournaler, telemedicin, egenmonitorering og dataanalyse kræver betydelige investeringer og omhyggelig planlægning for at sikre problemfri integration og maksimere fordelene ved teknologien.

Platform24-løsninger til Hospitalerf

Med Platform24 kan hospitaler håndtere disse udfordringer direkte og transformere leveringen af sundhedspleje samt forbedre patientengagementet.

Begrænsede ressourcer og aldrende befolkning

Platform24 gør det muligt for udbydere af regional omsorg at optimere ressourceudnyttelsen. Gennem vores Front Door-løsning kan patienter nemt få adgang til sundhedstjenester digitalt. Vores selvbetjenings- og triagefunktionaliteter hjælper med at automatisere processer, hvilket gør det muligt for sundhedsudbydere effektivt at håndtere de stigende sundhedsbehov hos den aldrende befolkning.

Adgang til specialiserede tjenester

Chat- og videokonsultationsmodulet nedbryder geografiske barrierer og mindsker behovet for, at patienter skal rejse lange afstande for specialiseret pleje. Ved at facilitere virtuelle konsultationer kan patienter få adgang til specialiserede medicinske tjenester eksternt, hvilket reducerer ventetider og forbedrer tilgængeligheden.

Koordination og kommunikation

Platform24-suiten inkluderer værktøjer til problemfri koordination og kommunikation blandt sundhedsudbydere. Med vores digitale platforme kan sundhedsprofessionelle nemt dele patientinformation, samarbejde på tværs af forskellige omgivelser og sikre kontinuitet i plejen. Dette fremmer en mere integreret og koordineret tilgang til regional omsorg.

Teknologisk implementering

Vi fokuserer på at levere en digital-prioriteret model, hvilket stemmer overens med behovet for teknologisk vedtagelse inden for regional omsorg. Vores suite integrerer digitale sundhedsteknologier og elektroniske sundhedsjournaler, hvilket muliggør, at sundhedsudbydere nemt og bekvemt kan overgå til digitale platforme. Dette faciliterer effektiv datastyring, forenkler processer og understøtter implementeringen af digitale sundhedsinitiativer.

Optimeret ressourcefordeling og forbedrede hospitalsoperationer

Ved at skifte til Platform24’s løsning for patientengagement og virtuel pleje kan store hospitaler og hospitalskæder opnå betydelig værdi.