Egenmonitorering: Mätning av blodtryck

Denna sida vänder sig till dig som är inskriven på en egenmonitoreringsplan som innefattar mätning av blodtryck i Platform24. Här hittar du instruktionsfilmer och annat stödmaterial som kan vara till hjälp när du ska utföra din blodtrycksmätning.

Observera att materialet på denna sida är anpassat efter blodtrycksmätarna Omron M2 Intelli IT, Omron M4 Intelli IT och Omron M7 Intelli IT. Om du använder en annan blodtrycksmätare än dessa kan skillnader förekomma i mätarens utformning och hur du använder den.

Instruktionsfilmer

(1:31 min)

Blodtrycksmätaren

Denna film ger en kort översikt av den blodtrycksmätare som du använder för att mäta ditt blodtryck.

(2:19 min)

Parkoppla blodtrycksmätaren med appen

Denna film beskriver hur du parkopplar din blodtrycksmätare med Platform24:s app inför din första blodtrycksmätning.

(2:52 min)

Mät ditt blodtryck

Denna film beskriver hur du mäter ditt blodtryck med hjälp av din blodtrycksmätare och Platform24:s app. Du får också information om vad du behöver tänka på innan du startar din mätning.

Steg-för-steg-guider

Vanliga frågor och svar

Vilken app ska jag använda och var kan jag ladda ner?


Fungerar appen utan internet-uppkoppling?


Vad gör jag om appen slutar att fungera?


Vad händer om jag gör en blodtrycksmätning innan jag parkopplat min blodtrycksmätare med appen?


Behöver jag parkoppla mätare med appen igen efter att jag bytt batterier i den?


Vad gör jag om min mobiltelefon/surfplatta gått sönder eller inte längre är tillgänglig?


Min blodtrycksmätare visar ett felmeddelande. Hur felsöker och åtgärdar jag detta?


Kontakta supporten

Vi finns här för att svara på dina frågor och hjälpa dig om problem uppstår. Du når oss enkelt via telefon eller e-post.