Ny
Webinarier - Egenmonitorering – en webinarserie i tre delar Läs mer

Vårdmöten

Sätter patienter i förbindelse med sina vårdgivare på ett säkert sätt och ger förutsättningar för ett smidigt samarbete mellan användare (P2P).

Tvåvägskommunikation

Våra konsultationsprodukter gör det möjligt för både patienter och vårdgivare att initiera kommunikation. Vårdplanerare har även åtkomst till dialogmoduler för att kunna diskutera med patienter eller för att följa upp de som är med i fjärruppföljningsprogram.

Vårdmötesmodulerna

 • Workflow24
 • Chat24
 • Video24
 • Group24
 • Peer2Peer24
 • Decision24

Fördelar med virtuella besök

 • Kostnadsbesparingar
  Delvis automatiserade chattar möjliggör effektivare kommunikation och sparar tid åt läkare genom att de avlastar det administrativa arbetet.
 • Medicinsk säkerhet
  Konsultationsmoduler bidrar till att säkerställa efterlevnad av behandlingsriktlinjer genom att upplysa läkare i fall med farliga symptomkombinationer. Läkare kan dessutom enkelt konsultera kollegor, snabbt rapportera hälsoavvikelser samt erbjuda ökad transparens åt patienter.
 • Patientupplevelse och -tillgänglighet
  Virtuella besök och konsultationer ökar tillgängligheten utanför ordinarie öppettider och ger en bättre kontinuitet i vården. Husläkare finns bara några klick bort och både patienter och läkare har full åtkomst till tidigare kommunikation. Dessutom gör vår plattform det enklare och bekvämare att involvera tredje part, så som en släkting eller tolk.
 • Personaltillfredsställelse
  Majoriteten (98 %) av vårdanställda är nöjda med virtuella besök. Mellan den minskade administrativa arbetsbelastningen och den intuitiva deltagandeprocessen blir det virtuella besöket en trevlig och effektiv upplevelse.

Det grundläggande byggblocket för alla besök.

Det här systemet underlättar de administrativa uppgifterna som ska skötas inför besök, så som betalning eller medgivandeformulär. Efteråt vägleds patienten till ”väntrummet”. När vårdgivaren är redo kan de läsa igenom patientens fall och ta emot patienten. Läkaren kan också remittera patienter till en specialistkollega via denna modul och direkt boka in dem för ett besök eller göra det möjligt för patienterna att själva boka sitt besök.

Denna tjänst stöder även:

 • Färdigställande av medicinsk dokumentation och inlämning till EMR/EHR
 • Remittering eller förnyelse av recept
 • Rapportering och hantering av avvikelser

Chat24 låter patienterna chatta med vårdgivare och vårdplanerare. Chattar kan användas både asynkront (som en säker e-post-service) eller synkront (i realtid).

Läkare kan utnyttja fullt konfigurerbara standardfraser och skicka ut medicinska frågeformulär och självskattningar under chattar.

Vårdpersonal kan dessutom hantera flera chattsessioner samtidigt (beroende på hälso- och sjukvårdspolitiken i berörd region och nätverk).

Video24 möjliggör säkra audio- och videomöten mellan patienter och deras vårdgivare.

Läkare kan enkelt växla mellan chatt och video efter behov, vilket gör spontana besök enklare än någonsin att genomföra. Innan ett besök startar kan man också be patienterna testa sin hårdvara för att minimera tekniska problem i förväg.