Ny
Seminarium - Den digitala omställningen i vården pågår – men håller vårdens styrning och mätning kurs mot målet? Läs mer

Självbetjäning

Erbjud en hög nivå av patientvård samtidigt som du sparar både tid och resurser med vårt självbetjänings- och automationsstöd.

Effektiv sjukvård med självbetjäningsverktyg

Med vår självbetjäningsplattform och automatiseringsverktyg kan patienter få tillgång till sin hälsoinformation, boka tider, begära och hantera recept, ta emot påminnelser och aviseringar och automatisera rutinmässiga administrativa uppgifter som fakturering och reklamationshantering – var som helst.

Självbetjänings- och automationsstödet minskar väntetider och administrativa bördor för leverantörer, vilket frigör värdefull tid för mer komplexa patientvårdsbehov. Samtidigt gör assistansen det möjligt för patienter att ta en mer aktiv roll i att hantera sina vårdresor.

Genom självbetjäning erbjuder vi snabbt och medicinskt säkert:

 • Automatiserad triage till rätt vårdnivå
 • Dirigering till vårdavdelning baserat på behov och tillgänglighet.
 • Egenvårdsråd
 • Tidsbokning och hantering av fysiska och virtuella konsultationer.
 • Tidsbokning och hantering för fysiska och virtuella konsultationer

Vår algoritm bygger på etablerade nationella triageprotokoll och är ständigt under utveckling och förbättring.

Helt anpassningsbar

Vi förstår att olika företag har unika krav på medicinska frågeformulär och triagingverktyg. Det är därför vi erbjuder både standardiserat och medicinskt validerat innehåll som följer nationella protokoll, och flexibiliteten att anpassa eller skapa dina egna formulär för att möta dina specifika behov.

”Booking” är vår bokningsfeature, vilken gör det möjligt att öka patientens autonomi och engagemang, samtidigt som medicinsk prioritet och operativ effektivitet förbättras. Tillgängliga tider kan tilldelas detaljerade taggar, vilket säkerställer att det endast är möjligt att boka ”rätt” tillgängliga tider. Genom att skapa bokningsbiljetter kan kliniken överlåta till patienten att själv boka in sin tid vilket ger flexibilitet inom ramarna för de kriterier som vårdgivaren definierar.

Patientinitierade bokningar

Patienter kan boka både fysiska och virtuella besök. Tillgängliga tidsluckor kan bokas av lämpliga patientgrupper baserat på:

 • Triageresultat (vårdbehov, brådskandegrad, etc.)
 • Förkonfigurerade bokningsflöden (till specifik vårdenhet, till tandvård etc)
 • Förutom att välja datum och tid som passar patienten kan patienten även ges möjlighet att välja vårdenhet och läkare.

Klinikerinitierade bokningar

Det finns två sätt för vårdgivaren  att boka in patienter:

 • Boka en tid direkt i ”workspace” (antingen schemalagd eller obokad)
 • Skicka en bokningsbiljett till patienten så att patienten själv kan göra bokningen genom ”Digital Front Door”. Vårdgivaren ställer då in vilka typer av tidsluckor som är tillgängliga för patienten.

När patienten behöver boka om

Patienten kan själv boka av eller om sin tid genom Front Door. På så frigörs massor med tid hos vårdgivaren, som slipper lägga tid på administration av ombokningar. Samtidigt minskar risken för uteblivet besök. Regelmotorn för ombokningar är fullt konfigurerbar.

Inbyggd bokningskalender

Som en del av ”Workspace” låter den inbyggda bokningskalendern vårdgivare och administratörer skapa och anpassa lediga tider.

Med schemaläggningsverktyget kan du:

 • Skapa olika typer av lediga tider (digitalt/fysiskt, brådskandegrad etc.)
 • Multiregistrering av lediga tider (upprepa och kopiera)
 • Lägg till taggar till lediga tider, för ökad granularitet (taggar är flexibla och bestäms av vårdgivaren)
 • Koppla en ledig tid till en specifik roll och/eller en specifik utövare
 • Bygga mallar för slapande av lediga tider, utfrån vårdenhetens behov
 • Få en kalenderöversikt med filtrering på typ, roll, utövare, tillgänglighet etc.

Spara tid genom att skicka medicinska frågeformulär före eller under ett digitalt besök, där patienten kan besvara frågorna självständigt.

Svaren från frågeformuläret sammanfattas automatiskt som en medicinsk anteckning och är lätta för läkaren att granska.

Medicinsk basbibliotek

Det medicinska basbiblioteket består av medicinska frågeformulär och formulär för admin chatt och inkluderar:

Medicinska frågeformulär
 • ASRS
 • Gad7
 • PHQ-9
 • Pss14
 • MADRS-S
 • Dudit
 • Audit
 • AuditC
Frågeformulär för admin chat
 • Receptförnyelse
 • Sjukintyg (avser sjukskrivning, innehåller Försäkringskassans frågor)
 • Intyg relaterat till resor inställda på grund av sjukdom
 • Intyg om vård av sjukt barn
 • Hälsodeklaration

Automatiskt genererad journalanteckning

Svaren på de medicinska enkäterna sammanställs och genererar automatiskt en anteckning kring sjukdomshistorik, före eller under mötet, beroende på när enkäten initieras.

Guida patienten till rätt vårdnivå

Efter en triage får patienten automatiskt en medicinskt säker rekommendation kring lämplig vårdnivå, utifrån de angivna primära symtomen. När det manuella triagearbetet tas bort, kan vårdgivaren istället fokusera sin tid på det faktiska patientmötet.

Med automatisk triage ges alla patienter en konsekvent och opartisk bedömning. Detta görs med exceptionell efterlevnad av medicinska riktlinjer – 96 % jämfört med de 55 % som gäller för manuell triagering.

Funktioner som ingår:

 • Natural Language Processing (NLP)
 • Chatbot
 • Triaging till rekommendation kring vårdnivå
 • Medicinskt innehåll från Platform24

Hur det fungerar

Maskininlärning och Natural Language Processing (NLP) används för att identifiera huvudsymptomen.
Intervjun görs dynamiskt där svaren utvärderas och avgör vilken som blir nästa fråga. Efter avslutad intervju får patienten en rekommendation kring lämplig vårdnivå. De dynamiska reglerna och utgångarna kan konfigureras efter vårdenehetens unika behov.

Det rekommenderade medicinska innehållet som används täcker alla vanliga tillstånd

 • 3000 söktermer,
 • 1000 kontaktorsaker,
 • 200 frågeformulär
 • mer än 3500 medicinska utgångar

Få ännu fler frågeformulär och möjligheten att beställa skräddarsydda frågeformulär, baserade på dina behov. Det här biblioteket utökas med tiden och MQ+ ger tillgång till alla framtida standardenkäter.

Medical Questionnaires+ möjliggör också användning av återkommande medicinska frågeformulär.

Det utökade medicinska biblioteket inkluderar

Medicinska frågeformulär
 • Diabetes typ I
 • Diabetes typ II
 • Hypertoni
 • KOL
 • Depression
 • Hypertereos
 • Hypoteri
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Återbesök efter ortopedisk operation

Frågeformulär för admin chat

 • Kontaktspårning Sars-CoV-2
 • Receptförnyelse

Routing till resurs – Matcha utbud och efterfrågan

Förbättrat resursutnyttjande genom smartare matchning av utbud och efterfrågan:
 • Routing gör triage och andra medicinska frågeformulär ännu mer kraftfulla genom att anpassa rekommendationerna utifrån den sjukvård som för tillfället finns tillgänglig.
 • Systemet optimerar för både tillgänglighet och kontinuitet i vården, med hänsyn till såväl patientspecifika faktorer som lokalt utbud.
 • Dessutom kopplas systemet enkelt samman med andra system (t.ex. genererar automatiska labbremisser) via Connect-produkten.

Routing: Eskalering – Baserat på brådskande och tidsregler

 1. I första steget tilldelas patienten till den hälsoenhet där denne är listad
 2. Utifrån brådskandegrad och väntetid kan patienten dirigeras om till specialist- eller samverkande enheter.
 3. Samarbete och eskalering är fullt flexibla och konfigurerbara

Både väntetidsregeln och vårdnivån definieras av brådskandegraden.

Efter en bestämd tid eskaleras patienten till köer på samverkande vårdenheter eller till specialister.

Med flera parallella köer utökas kapaciteten vilket minskar väntetiden.

Få full kontroll över ditt medicinska innehåll

Ger dig möjlighet att själv kontrollera och ändra frågor, logik, medicinska utdata och rekommendationer som ges till patienten. Content Studio är en del av MDR-produkten Triage.

Som medicinskt innehållsutvecklare kan du:

 • Köp en licens och ändra standardfrågeformulären
 • Lägga till och redigera frågor
 • Länka och skapa vägar mellan frågeformulär
 • Lägga till och redigera självvårdsråd
 • Lägga till frågeformulär
 • Definiera patientutgångar baserat på dina organisatoriska behov
 • Visualisera frågeformulären i grafer