New
Seminar-Så kommer framtidens hälso - och sjukvård i Region Västra Götaland att digitaliseras Se video här

Patientresan

Virtuell vård + egenmonitorering = sant

Smidiga och sömlösa patientresor, med akuta och kroniska flöden i samma platfrom.

All vård på en plats
– för smidiga patientresor

Föreställ dig att det fanns ett sätt att få en personlig vårdupplevelse, där relevant vårdgivare ständigt är tillgänglig, oberoende av tid och dag. Med Platform24 kan du erbjuda individanpassade patientresor, som möter både plötsliga vårdbehov och behandling av kroniska tillstånd. Allt i ett och samma gränssnitt.
Låt oss visa dig hur vi förverkligar detta!