Ny
Seminarium - Den digitala omställningen i vården pågår – men håller vårdens styrning och mätning kurs mot målet? Läs mer

Pathways

Medicinskt säkra lösningar för planerad vård, för att hjälpa patienter att hantera sin hälsa från bekvämligheten av deras egna hem.

Genom att integrera Pathways i en bredare hälsoplattform kan vi erbjuda en helhetslösning för att uppnå bättre resultat samtidigt som vi förbättrar patientens engagemang och efterlevnad.

Sänkta kostnader när patienter kan vårdas hemifrån

Med en åldrande befolkning och många människor som lever med flera kroniska tillstånd, finns det ett växande behov av innovativa lösningar som kan hjälpa patienter att hantera sin hälsa från bekvämligheten av sina egna hem.

Med Pathways kan vårdgivare hålla ett öga på sina patienter utan att kräva täta personliga besök. Detta kan vara särskilt viktigt för patienter med tillstånd som kräver att de övervakar sin hälsa dagligen eller till och med varje timme. Platform24 Pathways-lösningen tillåter patienter att spåra sina vitala tecken och symtom och att dela denna information med sitt vårdteam i realtid. Detta kan hjälpa till att fånga upp potentiella problem tidigt, innan de blir allvarligare och kräver kostsamma ingrepp.

Ingen är bara ”en kroniker” – egenmonitorering som del av en helhet

Personer som lever med kroniska besvär är så mycket mer än bara “kroniska patienter”. Förutom att hantera sin sjukdom kan dom också, precis som vem som helst, vakna upp med ont i halsen eller råka ut för en skada som kräver operation.

Vi tror på fjärrövervakning som en del av vårdens övergripande resa. Med Platform24 kommer dina patienter att kunna interagera med dig från en och samma ingångspunkt – oavsett anledning till att nå ut. Självövervakning hanteras i samma app som de skulle använda för att söka annan vård, få tillgång till labbresultat eller läsa sin journal.

Planerad vård för kronisk och elektiv behandling

Platform24 Pathways-lösningen har två huvudsakliga användningsfall:

Kronisk vård
Flera kroniska diagnosgrupper drar nytta av täta mätningar och möjlighet till ständig övervakning.

– Hypertoni
– Hjärtsvikt
– KOL
– IBD
– Etc.

Elektiv vård

Automatiserad övervakning och uppföljning av tillfälliga vårdbehov i öppenvård, vilket möjliggör ett nära samarbete mellan primärvård och specialistvård.

– Före och efter operationen
– Graviditet
– Rehabilitering
– Cancer
– Etc.

Fördelar med Pathways

 • Kostnadsbesparingar
  Möjligt att hantera fler patienter då vår lösning genom automatiserade arbetsflöden, beslutsstöd, medicinska förslag, samlade bedömningar m.m. förenklar för läkaren. På så sätt kan vårdgivare ägna mer tid åt patienterna och mindre åt pappersarbete.
 • Medicinsk säkerhet
  Många kroniska patienter har endast en eller två fysiska interaktioner per år med vårdpersonal trots att de lever med sina sjukdomar varje dag, året runt. Egenmonitorering möjliggör känslan av att någon håller koll även utanför de fysiska träffarna samtidigt som läkaren får långt fler datapunkter.

 • Patientupplevelse och tillgänglighet
  Patients upplevda trygghet och nöjdhet ökar när vårdgivaren finns ett klick bort, via en asynkron meddelandekanal. Den första i personalen som svarar kan se hela patientens hälsostatus och snabbt avgöra om hur patientens fall ska prioriteras.
 • Personaltillfredsställelse
  Automatiserad administration och samlad bedömning av rutinfall ger läkare mer tid över till att istället utveckla sin relation till patienten och fokusera på mer utmanande medicinska fall.

Moduler för Egenmonitorering

Möjliggör för patienten att rapportera data från medicinsk hårdvara eller subjektivt upplevda symptom genom frågeformulär. Det stora utbudet av formulär tillsammans med plattformens flexibilitet innebär att vårdprocesser kan anpassas efter både patient och vårdgivare På så sätt kan du som vårdgivare skapa vårdresor som patienten faktiskt tar del av och som dessutom sparar tid för vårdanställda, samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Manuell inmatning av data

Standardiserade formulär för data som som inte kan överföras automatiskt

 • Kvalitativ och subjektiv data (ex.v. depressionsformulär)
 • Objektiv data från hårdvara som ännu inte stödjer automatisk överföring av data

PROM

Standardiserade formulär för PROM (Patient Reported Outcome Measures)

Vårdgivargränssnitt för_

Care plan builder
Definiera vårdplaner och patientgrupper

Care plan manager
Hantera grupper av patienter med samma kroniska sjukdom

Medical data analysis
Följ individuella patienter över tid med hjälp av lättöverskådlig datarepresentation

Individual threshold limits
Ingen är den andra lik – här ges möjlighet att sätta individuella gränsvärden baserat på ålder, kön eller andra faktorer

Auto-attestations
Värden som anses normala vidimeras automatiskt, vilket möjliggör för vårdpersonal att fokusera sin tid till värden som ligger utanför satta gränsvärden och således kräver särskild uppmärksamhet

Trend analysis
Vi erbjuder en MDR-certifierad algoritm som analyserar trender, vilket möjliggör att enkelt och automatiskt flagga värden som anses onormala för den enskilda patienten

Adaptive logic
Frågeformulär som automatiskt skickas ut till patienten kan anpassas utifrån de värden som patienten rapporterar. På samma sätt kan frekvensen för framtida utskick justeras.

Automatic customised messages
Anpassade meddelanden kan skickas automatiskt till patienten vars innehåll baseras på de värden som rapporterats in

Alla de hårdvaruintegrationer som stöds av Platform24 kan användas som input för flera olika vårdresor, så som:

 • Hypertoni
 • Hjärtsvikt
 • Astma
 • IBD
 • Diabetes typ II
 • Etc.

Alla medicinsk hårdvara som stöds av vår plattform tillåter automatisk, trådlös överföring av data till appen.