Compliance

Regelefterlevnad och certifieringar

Vi tar det på allvar.

Säkerhet är högsta prioritet för Platform24. Grunden för vår säkerhetshållning är OWASP:s säkerhetsverifieringsstandard för applikationer v4.0 (ASVS). Denna standard består av 3 säkerhetsnivåer, från nivå 1 som är avsedd för grundläggande tillämpning av säkerheten till nivå 3 (L3) som är mycket strängare och passar för säkerhetskritiska tillämpningar. På grund av den känsliga och, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säkerhetskritiska naturen i den data som hanteras och lagras i applikationen, har Platform24 valt att inrikta efterlevnaden till kraven i nivå 3 så som föreskrivs av ASVS.

Arkitekturen hos Platform24 och de tjänster som byggts för att vara fullständigt skalbara och effektiva och som har testats avseende belastning för hantering av en ihållande besökstrafik av 240 000 samtidiga användare och toppar på 300 000 samtidiga användare.

Front door

Vårdinrättningar investerar mycket på att deras fysiska mottagningar ska förbättra patientupplevelsen. Borde inte digitala enheter följa samma exempel?

Via ”Digital Front Door” kan du ge dina patienter en säker digital vårdresa, som ger patienten utökad kontroll. Vår Front Door erbjuder en lösning för att bemöta patienten inom en och samma kanal. Denna plattform inkluderar alla de aspekter av digitala patientkontakter som vårdinrättningen tillhandahåller.

Självbetjäning och Automation

Med miljontals patientkontakter varje år erbjuder våra plattformar nordens mest omfattande och beprövade system för automatiserad triage, upprättande av patientjournaler samt dirigering av vård till rätt nivå.

Via vår självbetjänings- och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla resurser i form av både tid och pengar.

Vårdmöten

Våra vårdmötesprodukter gör det möjligt för både patienter och vårdgivare att initiera kommunikation. Vårdplanerare har även åtkomst till dialogmoduler för att kunna diskutera med patienter eller för att följa upp de som är med i fjärruppföljningsprogram.

Egenmonitorering

Detta är en viktig komponent i den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen, framförallt riktad till patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare (så som patienter med kroniska tillstånd). Vanliga diagnosgrupper som kan dra nytta av denna teknik inkluderar diabetes, högt blodtryck, reumatoid artrit och astma.

Denna modul ger också kliniker möjlighet att tillfälligt följa upp efter medicinska ingrepp (så som efter operationer).

Anpassning

Eftersom plattformen digitaliserar flera av de viktigaste processerna för vårdaktörer – de som berör deras patienter – möjliggör vi anpassningsbara patientupplevelser och -flöden.