Ny
Om tillgänglighetsarbete på Platform24 - ARTIKEL Läs mer

Compliance

Regelefterlevnad och certifieringar

MDR-certifierad Triage

Platform24s triageprodukt är certifierad enligt MDR, vilket ställer höga krav på leverantören för att kvalitetssäkra, kliniskt underbygga, riskbedöma och övervaka medicintekniska produkter som sätts på marknaden. 

Med en MDR-certifierad produkt kan du känna dig trygg med att företaget har långsiktiga förutsättningar att bedriva ansvarsfull produktutveckling inom medicinteknisk mjukvara.

Krav för MDR-certifiering

Klinisk utvärdering

Kontinuerligt bedöma prestandan hos vår triageprodukt och jämföra den med liknande och alternativa produkter, för att säkerställa att vi uppnår minst samma träffsäkerhet som traditionell triagering utförd av vårdpersonal.

Post-market surveillance

Kontinuerligt och långsiktigt säkerställa att produkten uppfyller de regelverkets krav.

Riskhantering

Matematiskt och evidensbaserat bedöma riskerna kopplade till varje enskilt utvecklingsinitiativ gällande våra produkter.

MDR-certifierad triage – Så fungerar det

I och med certifieringen blir det en tydlig separation mellan den medicinska logiken och triagemotorn, där endast motorn definieras som en medicinteknisk produkt. Därmed ges goda möjligheter för kunden att, som alternativ till den föreslagna logiken, självständigt kunna justera det medicinska innehållet. Det kan vara användbart för att exempelvis avgöra vilka kombinationer av vilka symtom som får patienten hänvisad till en viss vårdnivå, eller för lättare kunna hantera exempelvis lokala variationer i verksamhetens öppettider.

Du kan läsa mer om triage under självbetjäning och automation

Vid sidan av Triage24 har vi för avsikt att certifiera ytterligare medicintekniska mjukvaruprodukter som nu är under utveckling. Vi ser fram emot att återkomma till er med mer information om dessa.

Platform24s triagemjukvara blir MDR-certifierad

”MDR kräver en högre nivå av ”användarvänlighet” för att minimera hälsorisker till följd av avvikande patientbeteende. Platform24 utvecklar lösningar som fungerar inte bara för nischade grupper, utan för varje läkare och patient i ett sjukvårdssystem.”

Jingcheng Zhao, Research and Real-World Data Manager

Vi tar det på allvar.

Säkerhet är högsta prioritet för Platform24. Grunden för vår säkerhetshållning är OWASP:s säkerhetsverifieringsstandard för applikationer v4.0 (ASVS). Denna standard består av 3 säkerhetsnivåer, från nivå 1 som är avsedd för grundläggande tillämpning av säkerheten till nivå 3 (L3) som är mycket strängare och passar för säkerhetskritiska tillämpningar. På grund av den känsliga och, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säkerhetskritiska naturen i den data som hanteras och lagras i applikationen, har Platform24 valt att inrikta efterlevnaden till kraven i nivå 3 så som föreskrivs av ASVS.

Arkitekturen hos Platform24 och de tjänster som byggts för att vara fullständigt skalbara och effektiva och som har testats avseende belastning för hantering av en ihållande besökstrafik av 240 000 samtidiga användare och toppar på 300 000 samtidiga användare.

Platform24 Healthcare AB är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Digital Patient Front Door

Vårdinrättningar investerar mycket på att deras fysiska mottagningar ska förbättra patientupplevelsen. Borde inte digitala enheter följa samma exempel?

Via ”Digital Front Door” kan du ge dina patienter en säker digital vårdresa, som ger patienten utökad kontroll. Vår Front Door erbjuder en lösning för att bemöta patienten inom en och samma kanal. Denna plattform inkluderar alla de aspekter av digitala patientkontakter som vårdinrättningen tillhandahåller.

Självbetjäning och Automation

Med miljontals patientkontakter varje år erbjuder våra plattformar nordens mest omfattande och beprövade system för automatiserad triage, upprättande av patientjournaler samt dirigering av vård till rätt nivå.

Via vår självbetjänings- och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla resurser i form av både tid och pengar.

Vårdmöten

Våra vårdmötesprodukter gör det möjligt för både patienter och vårdgivare att initiera kommunikation. Vårdplanerare har även åtkomst till dialogmoduler för att kunna diskutera med patienter eller för att följa upp de som är med i fjärruppföljningsprogram.

Egenmonitorering

Detta är en viktig komponent i den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen, framförallt riktad till patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare (så som patienter med kroniska tillstånd). Vanliga diagnosgrupper som kan dra nytta av denna teknik inkluderar diabetes, högt blodtryck, reumatoid artrit och astma.

Denna modul ger också kliniker möjlighet att tillfälligt följa upp efter medicinska ingrepp (så som efter operationer).

Integration

Eftersom plattformen digitaliserar flera av de viktigaste processerna för vårdaktörer – de som berör deras patienter – möjliggör vi anpassningsbara patientupplevelser och -flöden.