Produkter

Vi har ett kompromisslöst fokus på att göra varje dag lite bättre för både patienter och läkare.

Vi bygger modulbaserad healthtech för smidig och sömlös vård.

Modular
healthtech

Digital platforms for seamless care – always and everywhere.

Digital Front Door

Via Patient Front Door tillhandahåller du en säker, välinformerad vårdväg för dina patienter, inte bara personligt utan även digitalt.

Självbetjänings och Automation

Via vår självbetjänings och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla tids- och personalresurser.

Vårdmöten

Sätter patienter i förbindelse med sina vårdgivare på ett säkert sätt och ger förutsättningar för ett smidigt samarbete mellan användare (P2P).

Egenmonitorering

En viktig komponent av den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen för patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare.

Anpassning

Skräddarsydda upplevelser för kund och läkare baserade på behov och preferenser.

Vad kan vi göra för dig?

Vi tänker på våra kunder mest hela tiden.
Kontakta oss så får du se.