Ny
Seminarium - Den digitala omställningen i vården pågår – men håller vårdens styrning och mätning kurs mot målet? Läs mer

Produkter

Vi har ett kompromisslöst fokus på att göra varje dag lite bättre för både patienter och läkare.

Vi bygger modulbaserad healthtech för smidig och sömlös vård.

Byggt med flexibilitet i åtanke

Vår Platform24 är byggd för att stödja behoven de mest sofistikerade betalarna och leverantörerna. Eftersom plattformen digitaliserar flera av de viktigaste processerna för vårdaktörer – de som berör deras patienter – möjliggör vi anpassningsbara patientupplevelser och -flöden.

En ingång till all vård

En digital plattform för sömlös vård – alltid och överallt

Front Door

Via Patient Front Door tillhandahåller du en säker, välinformerad vårdväg för dina patienter, inte bara personligt utan även digitalt.

Self Service

Via vår självbetjänings och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla tids- och personalresurser.

Consultation

Sätter patienter i förbindelse med sina vårdgivare på ett säkert sätt och ger förutsättningar för ett smidigt samarbete mellan användare (P2P).

Egenmonitorering
Remote Patient Monitoring

En viktig komponent av den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen för patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare.

Anpassning

Skräddarsydda upplevelser för kund och läkare baserade på behov och preferenser.

Vad kan vi göra för dig?

Vi tänker på våra kunder mest hela tiden.
Kontakta oss så får du se.