aaa

Uncategorized

2022-06-30

Hälsoteknikbolaget Platform24 erhåller MDR-certifiering för digital triagelösning

Platform24:s produkt Triage24 har nu registrerats och certifierats under MDR. Det innebär att produkten är godkänd och CE-märkt enligt den nya EU-förordning om medicintekniska produkter som säkerställer säkerheten och prestandan hos medicinteknisk utrustning.

2022-06-07

Cerner och Platform24 i samarbetsavtal

Det svenska marknadsledande hälsoteknikbolaget Platform24 och det världsledande journalsystemföretaget Cerner har ingått ett globalt partnerskap. Samarbetet innebär att en digital produktportfölj, kallad Cerner Virtual, kommer att kunna erbjudas befintliga och nya kunder. Cerner Virtual innebär en sammanhållen lösning som möjliggör digital och fysisk vård med hög tillgänglighet och kontinuitet.

2022-01-13

Nu får sörmlänningar en gemensam digital ingång till 1177 och 23 vårdcentraler

Region Sörmland har sedan sommaren 2021 med hjälp av Platform24:s digitala vårdplattform kunnat erbjuda sina invånare en digital ingång till 1177 Vårdguiden och några utvalda vårdcentraler.