aaa

Uncategorized

2023-02-22

Digitalt triage införs via 1177

Dagens Medicin skriver om att Inera och hälsoteknikbolaget Platform24 har tecknat avtal om anamnes och triagering via 1177.

2023-02-22

Platform24 fordubblar omsattningen och satsar pa internationalisering

Hälsoteknikföretaget Platform24 räknar med att öka sin försäljning i år till cirka 150 miljoner kronor,…

2023-02-21

Platform24s blivande vd digitala ekosystem ger stor potential

Byggandet av digitala ekosystem ger stor potential för vårdens digitalisering” säger Fredrik Ohlsén, tillträdande vd för hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare, i en intervju med Digital Hälsa.

2022-11-14

Fredrik Ohlsén ny VD för Platform24

Fredrik Ohlsén har utnämnts till ny VD för Platform24. Nuvarande VD Daniel Lillienau kommer att tillträda en ny roll som Chief Strategy Officer.

2022-06-30

Hälsoteknikbolaget Platform24 erhåller MDR-certifiering för digital triagelösning

Platform24:s produkt Triage24 har nu registrerats och certifierats under MDR. Det innebär att produkten är godkänd och CE-märkt enligt den nya EU-förordning om medicintekniska produkter som säkerställer säkerheten och prestandan hos medicinteknisk utrustning.

2022-06-07

Cerner och Platform24 i samarbetsavtal

Det svenska marknadsledande hälsoteknikbolaget Platform24 och det världsledande journalsystemföretaget Cerner har ingått ett globalt partnerskap. Samarbetet innebär att en digital produktportfölj, kallad Cerner Virtual, kommer att kunna erbjudas befintliga och nya kunder. Cerner Virtual innebär en sammanhållen lösning som möjliggör digital och fysisk vård med hög tillgänglighet och kontinuitet.

2021-12-01

Platform24 tecknar avtal med Skandia – säkerställer att kunderna får högsta medicinska kvalitet oavsett kontaktväg

Hälsoteknikbolaget Platform24 som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare har nyligen tecknat avtal med Skandia och SRC, Sophiahemmet Rehab Center. Lösningen ger Skandias kunder en ny kundresa då de använder sin vård – eller hälsoförsäkring. Den digitala lösningen, som sjösätts den första december 2021, gör att oavsett när eller hur kunderna kontaktar Skandia – digitalt eller via telefon – säkerställs högsta medicinska kvalitet.

2020-04-01

Digital Hälsa: Regioner ”påtagligt” avlastade av digital coronamottagning

Digital Hälsa skriver om tidiga resultat för vår coronamottagning:
Platform24 har analyserat datan från de första veckornas användning av den lösning för triagering av patienter med befarade coronasymtom som hälsoteknikföretaget levererat till hälso- och sjukvården i de tre regionerna Norrbotten, Gävleborg och Jämtland Härjedalen.

2020-03-24

ÖP: ”Coronautbrott snabbade på digitala hälsocentraler”

Spridningen av coronaviruset har påskyndat möjligheterna för länsborna att få digital hjälp från hälsocentralerna.

2020-03-23

svt.se: ”Region Gävleborg öppnar digital coronamottagning”

Det råder ännu inget högt tryck på länets intensivvårdsavdelningar men Region Gävleborg får många frågor om corona via telefon. Därför öppnar från och med i dag en digital coronamottagning som nås via 1177.se.