Alla inlägg av Sara Klingberg

Nu får sörmlänningar en gemensam digital ingång till 1177 och 23 vårdcentraler

Region Sörmland har sedan sommaren 2021 med hjälp av Platform24:s digitala vårdplattform kunnat erbjuda sina invånare en digital ingång till 1177 Vårdguiden och några utvalda vårdcentraler. Nu utökas satsningen då 1177 Vårdguiden, regionens alla 19 vårdcentraler och fyra privata vårdcentralen får en central digital ingång – Vårdkontakt Direkt. Regioninvånare som söker vård kan snabbt och enkelt guidas automatiskt till 1177 Vårdguiden eller till den vårdcentral hen är listad på för ett digitalt besök

Så fungerar den digitala ingången 

Invånarna når den digitala ingången genom länk från talsvar till vårdcentralen eller 1177, via regionens hemsida eller regionens 1177-sida. Invånaren loggar in med BankID och väljer sedan om hen vill söka vård, kontakta BVC eller chatta med en sekreterare på vårdcentralen för administrativa ärenden. Patienten kan  beskriva  sina symtom i fritext, få hjälp att hitta rätt formulär och sedan bli guidad antingen till egenvårdsråd, chatt med sjuksköterska eller en akut hänvisning till 112 vid alarmerande besvär.

Den digitala ingången kommer att vara bemannad av sjuksköterskor alla helgfria vardagar mellan klockan 8-18 och invånarna kan använda tjänsten övriga tider för att skicka in sitt ärende eller för att få anpassade egenvårdsråd dygnet runt eller ställa sig i kö för kontakt nästkommande dag.

– Jag är riktigt stolt över att Platform24 bidrar till att öka tillgängligheten och samtidigt förbättra kontinuiteten i primärvården i Region Sörmland genom att patienten direkt får digital kontakt med sin egen vårdcentral. Vi ser nu att allt fler regioner går från att endast jobba med videobesök till att nyttja digital triagering och andra automatiska lösningar för att bättre och mer effektivt möta patienterna. Denna utveckling kommer verkligen göra stor skillnad för både patienter och vårdpersonal, säger Tobias Perdahl, vice vd och medicinsk chef på Platform24

Mer information finns att läsa på regionens hemsida

För mer information, vänligen kontakta: 

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se

Om Platform24
Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor, Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

I den här artikeln introducerar vi fyra nya läkararketyper som växer fram då vård möter tech och människa möter maskin. Vi ser dessa arketyper som dom som lägger de digitala spåren för morgondagens vårdsystem. Detta framtida system är fullt patientcentrerat, byggt utifrån ”digital-first” och verkligt automatiserat. Ett system där digital och fysisk vård är sömlöst integrerad för att leverera fantastiska patientresor.

Översikt över de fyra arketyperna

  • The Builder – skapar de grundläggande byggstenarna för det digitala järnvägsnätet, bestående av nya lösningar, produkter och algoritmer.
  • The Innovator – kombinerar ihop dessa byggstenar till meningsfulla sätt att skapa morgondagens patientresor och kliniska arbetsflöden.
  • The Healer – drar nytta av dessa digitala lösningar och smata arbetsflöden för att kunna stödja människors hälsa och leverera sömlös vård i nya, virtuella miljöer, samt säkerställer ett lärande hybrid-vårdsystem.
  • The Leader – agerar som en ambassadör, som bryggar de tydligt olika kulturerna – från agil produktutveckling hela vägen till klinisk medicin – och säkerställer att järnvägen för morgondagens vårdsystem är säkert byggt och att tågen går enligt tidtabell.

ÖP: ”Coronautbrott snabbade på digitala hälsocentraler”

From ÖP 2020-03-24:

”Spridningen av coronaviruset har påskyndat möjligheterna för länsborna att få digital hjälp från hälsocentralerna. Primärvårdsnämnden Anna Granevärn ser detta som en nödvändig åtgärd i en extrem situation.

– Det är otroligt viktigt att folk vågar söka vård när de behöver den och de senaste veckorna har vi sett att allt fler avbokar inbokade besök av rädsla för att bli sjuka, säger hon.

För några veckor sedan rapporterade ÖP om pilotprojekt i länet som skulle öka medborgares tillgänglighet till vård med hjälp av digitala verktyg. Dessa skulle testas på olika platser och på lite olika sätt beroende på hur situationen såg ut i till exempel Sveg, Strömsund eller Frösön och centrala Östersund. Sedan kom utbrottet av det nya coronaviruset som numera klassas som en pandemi. En global farsot.

I måndags började man låsa hälsocentralernas dörrar. Från och med i dag, 19 mars, kan alla som bor i Jämtlands län få kontakt med en distriktssjuksköterska via 1177 med hjälp av sitt bank-id.

– Det har gått otroligt fort. För en vecka sedan fick jag i uppdrag att skapa ett snabbspår för en digital kanal tillgänglig för alla medborgare, säger Anna Granevärn.”

Läs hela artikeln