Alla inlägg av jonashornblad

Digital Hälsa: Regioner ”påtagligt” avlastade av digital coronamottagning

– Vår dataanalys visar att vårt digitala triageringsverktyg ger påtaglig avlastning för vårdpersonalen och ökad tillgänglighet till medicinsk information och vård för patienterna, säger Sara Dannborg, kommunikationschef på Platform24, till Digital Hälsa.

Det är uppgifter som vidimeras av Ida Kedling, verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg, när det gäller regionen där hon arbetar. ”Det är hög belastning på vården nu, men med den digitala ingången kan vi öka tillgängligheten och patienterna prioriteras redan i kön efter hur svåra besvär de har. Även hörselskadade kan enkelt få hjälp den här vägen”, säger Ida Kedling.

Den webbaserade coronamottagningen ingår i ett koncept med så kallad samlad digital ingång till vården. Den vårdsökande loggar in via Bank-id och får svara på automatiskt skapade frågor enligt medicinska protokoll och guidas sedan till relevant vårdnivå. Den vårdsökande erbjuds egenvårdsråd och information om sitt besvär. Bland alternativen finns även chattsamtal i form av ett journalfört vårdmöte online med sjuksköterska eller läkare, samt hänvisning till 112. Det finns för närvarande ett stort intresse för Platform24:s tjänst. – Flera regioner kommer under april månad att implementera digital ingång till vården och den integrerade coronamottagningen, säger Sara Dannborg.

Nya siffror: Coronamottagningen ger tydlig avlastning

Region efter region snabblanserar nu en digital central ingång i vården, där möjligheten till en nischad ”coronamottagning” är extra aktuell. På Platform24 jobbas det för högtryck och på bara några dygn kan en region ha en automatiserad digital vårdguide inklusive coronamottagningen, på plats.

Efter bara några veckor syns en påtaglig avlastning för de regioner som implementerat lösningen. Patienter som sökt för ”corona” i systemet:

  • 10 procent nöjer sig med den inledande informationen om coronaviruset och går inte vidare
  • 32 procent guidas till ett automatiskt egenvårdsråd, 42 procent av dessa valde att INTE gå vidare och ta kontakt med vårdpersonal, de fick alltså de råd de behövde utan att sjukvårdens resurser belastats.

”Det är redan efter några veckor tydligt att coronamottagningen tydligt avlastar och effektiviserar hanteringen så att patienter med större och mer akuta behov får hjälp fort samtidigt som vården nu kan ge snabb och korrekt information till alla som är oroliga och har frågor. Det krävs inte alltid kontakt med vårdpersonal, ofta räcker information och ett anpassat egenvårdsråd” säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Lösningen avlastar 1177 eller kan nås via hälsocentralens telefon och digitala kanaler.

Invånarna får enkel tillgång till uppdaterad information, råd och vård. Lösningen ger automatiserade egenvårdsråd och information och sorterar och prioritera efter vårdbehov. Patienten kan chatta med sjuksköterska som också kan guida patienten vidare i vården, digitalt eller fysiskt efter behov.

svt.se: ”Region Gävleborg öppnar digital coronamottagning”

Ur SVT 2020-03-23:

Coronaläget är fortfarande lugnt inne på länets sjukhus men desto högre tryck är det på sjukvårdens telefoner. För att avlasta 1177 öppnar Region Gävleborg nu en digital coronamottagning.

Under helgen har ytterligare åtta fall av corona konstaterats i Gävleborg, det totala antalet är nu 24 stycken.

Det råder ännu inget högt tryck på länets intensivvårdsavdelningar men Region Gävleborg får många frågor om corona via telefon. Därför öppnar från och med i dag en digital coronamottagning som nås via 1177.se.

Där får patienten svara på frågor och chatta med en sjuksköterska. Syftet är att minska belastningen på 1177:s telefon och samtidigt underlätta identifieringen av misstänkta coronafall.

– 1177 har alldeles för långa köer, patienter kommer inte ens fram, och i kön så kanske det sitter en dam med jättebesvär med sin andning som inte kommer fram. Här har man istället möjlighet att skriva att man har jättebesvär, då hamnar man högst upp i kön och tas om hand på en gång och hänvisas rätt, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare.

Watch the broadcast in SVT