New
Seminar-Så kommer framtidens hälso - och sjukvård i Region Västra Götaland att digitaliseras Se video här

Platform24s blivande vd digitala ekosystem ger stor potential

februari 21, 2023

Byggandet av digitala ekosystem ger stor potential för vårdens digitalisering” säger Fredrik Ohlsén, tillträdande vd för hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare, i en intervju med Digital Hälsa.

– Jag tror att det handlar om att våga fortsätta digitalisera i sjukvården. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren, men digitaliseringen i vården är på många sätt fortfarande i ett tidigt skede där mycket fokus varit på primärvård och lättakuta tillstånd. När vi nu bygger digitala ekosystem, där även specialistvården och lösningar för kroniskt sjuka patienter integreras, är potentialen mycket större än så, säger Fredrik Ohlsén.

Läs hela artikeln