Pathways

Een tijdsbesparende manier om patiënten zelf hun conditie te laten monitoren of zich te laten voorbereiden op een procedure. In nauw contact met hun zorgverleners.

Bespaar tijd en creeër ruimte.

Thuismonitoring wordt gebruikt om patiënten op afstand te monitoren en begeleiden.

Meer regie voor patiënten

Bij chronische aandoeningen kunnen metingen en kunnen vanuit huis worden uitgevoerd. Maar ook bij korte behandeltrajecten is voorbereiding en begeleiding mogelijk.

Een oplossing voor chronische aandoeningen en electieve zorgverlening.

Chronische aandoeningen

 • Hypertensie
 • Hartfalen
 • IBD

 • Diabetes
 • COPD
 • Reuma

Electieve zorgverlening

 • Voor en na operaties
 • Zwangerschap

 • Rehabilitatie
 • Kanker

 • Continue zorg en aandacht
 • Minder administratieve last
 • Alleen urgente meldingen

RPM Modules

Onze module maakt het mogelijk voor patiënten om gemakkelijk resultaten (metingen en vragen over hun gezondheid) te rapporteren. Er zijn verschillende soorten vragenlijsten beschikbaar en ons platform is zeer flexibel, waardoor het zorgproces kan worden aangepast aan de behoeften van zowel de patiënt als de behandelaar.

Dit betekent dat de zorgpaden die worden gebruikt echt passen bij de behoeften van patiënten, wat tijd bespaart voor behandelaars en de kwaliteit van de zorg verbetert.

Met deze module is het mogelijk voor zorgverleners om zelf zorgplannen op te stellen, de plannen voor patiënten met chronische aandoeningen aan te passen en inidivuele patiënten te monitoren over tijd.

Zorgplannen kunnen ook meldingen geven, zodat zorgverleners bijvoorbeeld gewaarschuwd worden wanneer metingen een vooraf gedefinieerde waarde overschrijden.

Gezondheid is een kwestie van maatwerk. 

Daarom zijn drempelwaarden per persoon aan te passen op basis van leeftijd, geslacht of andere factoren.

Auto-alerts

Waarden die niet ongewoon zijn worden automatisch gefilterd waardoor medisch specialisten alleen tijd besteden aan kritieke waarden die aandacht vereisen.

Integratie van verschillende soorten hardware wordt ondersteund. Onder andere voor zorgverlening omtrent

 • Hypertensie
 • Hartfalen
 • Astma
 • IBD
 • Diabetes type II

Alle hardware-apparaten die worden ondersteund door Platform24 maken automatische, draadloze gegevensoverdracht naar de app mogelijk.