Ny
Conference - E-sundhedsobservatoriets 2023 Læs mere

Egenmonitorering

En vigtig komponent i den kombinerede digitale og fysiske sundhedsmodel for patienter, som har brug for en tættere kontakt med deres sundhedsudbydere.

Ingen er blot “en kroniker”

Mennesker, der lever med kroniske lidelser, er så meget mere end bare “kroniske patienter.” Udover at skulle håndtere deres tilstand, kan de også – som alle andre – vågne op med ondt i halsen eller pådrage sig en skade, der kræver lægehjælp.

Med vores Egenmonitoreringsmodul kan disse patienter tilpasse alle deres sundhedsrelaterede kontakter til en enkelt brugerflade (i stedet for at have flere apps og værktøjer) for at gøre patientoplevelsen så problemfri som muligt.

Integrerede digitale sundhedsnetværk

Egenmonitorering af patienter (også kaldet Remote Patient Monitoring eller RPM) bruges til eksterne patienter, som skal have tæt kontakt med deres sundhedsudbydere, i længere tid eller i en specificeret restitutionsperiode. Dette ændrer en række personlige møder til mere bekvemme digitale check-ins, der sparer både tid og penge. Brug det parallelt med andre moduler til at skabe en samlet platform for både patienter og læger samt for akutte, episodiske og kroniske flows.

Kronisk behandling og post-operativ pleje

Egenmonitorering (RPM) er et effektivt og patientcentreret modul, der primært bruges til kroniske patienter. Almindelige diagnostiske grupper, der kan være relevante i en RPM-indstilling, omfatter diabetes, hypertension, reumatoid artritis (RA), astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Disse løsninger kan også bruges til midlertidig opfølgning (fx postoperativ behandling) eller til at opdage variationer uden for lægevagten.

Fordele ved egenmonitorering

 • Besparelser
  Håndter flere patienter med egenmonitorering (RPM). RPM øger lægens tid med automatiserede arbejdsprocesser, hjælp til beslutninger, medicinske forslag, samlede vurderinger m.m. Dette giver sundhedsudbydere mulighed for at bruge mere tid med patienter og mindre tid på papirarbejde. Det øger også effektiviteten ved automatisk at guide patienterne til de rette ressourcer.
 • Medicinsk sikkerhed
  Mange kroniske patienter har kun en eller to fysiske interaktioner om året med sundhedspersonale på trods af, at de lever med deres sygdom hver dag, året rundt. RPM kan tilbyde en konstant plejetilstedeværelse for patienter og generere flere datapunkter for lægerne.

  Derudover kan strukturerede medicinske protokoller sikre bedste praksis og sørge for, at plejepersonale arbejder proaktivt fremfor reaktivt. I øvrigt bliver patienter mere engagerede i deres egen sygdomshåndtering.
 • Patientoplevelse og tilgængelighed
  For kroniske patienter med RPM-værktøjer er hjælp fra deres pårørende kun et klik væk med en åben og asynkron beskedkanal. Den første medarbejder, der reagerer, kan se hele patientens helbredstilstand og hurtigt bestemme, hvordan deres sag skal prioriteres.
 • Personaletilfredshed
  Automatiseret administration og samlet vurdering af rutinetilfælde giver læger mere tid til at udvikle deres forhold til patienten og mere tid til at dykke ned i udfordrende medicinske sager.

Moduler til egenmonitorering

Giv patienterne friheden til at dele sundhedsdata med deres sundhedsudbydere.

Patienter kan inviteres til at besvare spørgsmål med jævne mellemrum, uploade billeder og tilslutte sensorer, der regelmæssigt måler objektive data (fx blodtryk og puls). Dette gør det muligt for patienter at følge udviklingen af ​​deres egne sygdomme, mens dataen deles med deres valgte plejeteam.

Systemet er typisk sat op til at have kontinuerligt åbne kanaler (fx sikker e-mail), hvilket giver sårbare patienter nem adgang til deres sundhedsudbydere. Lægen kan til gengæld nemt få adgang til at starte eller booke en chat eller videoopkald i realtid og tage sig af akutte sundhedsmæssige behov (fx et hjemmebesøg eller justering af medicin på recept).

Skab elegante medicinske veje, hvor forskellige typer aktiviteter og deres indbyrdes sammenhæng er veldefineret.

Klinikker og hospitaler kan udvikle sundhedsplaner, der begynder med et specifikt sundhedsmål (fx et blodtryk på 140/90 mm/Hg) og definere en række tilbagevendende aktiviteter (fx besøg, laboratorieprøver, spørgeskemaer og rehabilitering). Hver diagnosegruppe får sin egen særlige planskabelon. Ud fra skabelonen kan læger skræddersy individuelle plejeplaner til patienter eller alternativt designe en plejeplan fra bunden (uden skabelon).

Plejeplaner kan omfatte meddelelsesudløsere, så plejepersonale får besked, når værdier eller ændrede værdier når foruddefinerede tærskler. Tærskler kan være baseret på individuelle data og formularer, eller de kan tilpasses til etablerede scores fra selvrapporter (fx MADRS-S).